W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE 300 zł DLA OBYWATELI UKRAINY

Po lewej stronie banneru znajduje się niebiesko-żółta flaga Ukrainy. Po prawej napis Ukraina, całość w tonacji biało-szarej.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy składa się w terminie do dnia 30.06.2024 r.
Wnioski  złożone po dniu 30.06.2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 Obywatelom Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. 

Do złożenia wniosku o świadczenie w wysokości 300 zł na osobę wymagane jest:
    • posiadanie numeru PESEL 
    • okazanie paszportu (lub innego dokumentu potwierdzającego legalny wjazd na 
      terytorium    Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 r.)
    • posiadanie konta bankowego.

DRUKI WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE  300 ZŁ ZNAJDUJĄ SIĘ W SIEDZIBACH MOPS W ZGIERZU PRZY. UL. DŁUGIEJ 56 I PRZY UL. DŁUGIEJ 77 

!!! Wypełnione wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu, przy ul. Długiej 77 , Pokój Nr. 1!!!

 

ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ - WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

Materiały

Wzór wniosku o świadczenie jednorazowe UA
WZÓR​_WNIOSKU​_O​_ŚWIADCZENIE​_JEDNORAZOWE​_UA.docx 0.08MB
Wzór wniosku o świadczenie jednorazowe PL
WZÓR​_WNIOSKU​_O​_ŚWIADCZENIE​_JEDNORAZOWE​_PL-1.DOCX 0.04MB
{"register":{"columns":[]}}