W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dodatek węglowy

W dniu 12.08.2022 r. weszła w życie ustawa( Dz.U z 2022r, poz.1692 ), zakładająca wypłatę 3 tys. zł każdemu gospodarstwu domowemu ogrzewanemu węglem kamiennym.

Informujemy, że obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu, ul. Długa 56 pok.2

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 16.08.2022r ( Dz.U  z 2022r. poz.1712 ). Druki wniosków będą dostępne na stronie internetowej MOPS Zgierz.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
  • papierowo w MOPS Zgierz ul. Długa 56 pok.2
  • pocztą na adres:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu, ul. Długa 56 pok.2

 W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany on będzie pierwszemu z wnioskodawców.

Ustawa o dodatku węglowym nie zakłada kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r. Wypłata dodatku nastąpi w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

Wnioski o dodatek węglowy można pobrać w punkcie informacyjnym przy wejściu do Miejskiego Ośrodeka Pomocy Społecznej w Zgierzu, ul. Długa 56 lub poniżej.

Druki do pobrania:

Materiały

wniosek o dodatek weglowy
wniosk​_o​_dodatek​_weglowy.pdf 1.26MB
Wniosek o dodatek węglowy
Wniosek​_o​_dodatek​_węglowy.doc 0.11MB
klauzula rodo
Klauzula​_RODO​_-​_dodatek​_węglowy.pdf 0.12MB
{"register":{"columns":[]}}