W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MOPS w Zgierzu.

Data publikacji strony internetowej: 27-04-2021 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19-04-2024 r.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia 22-04-2020 r.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 19-04-2024 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać na adres e-mail informatyka@mopszgierz.pl lub telefonicznie pod numerem 512 290 024.

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów. W takim żądaniu prosimy podać:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe,
  • dokładny adres podstrony, na której opublikowano niedostępny cyfrowo element lub treść,
  • opis problemu i propozycję, jak go rozwiązać.

Na żądania zapewnienia dostępności odpowiadamy w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym czasie nie zapewnimy dostępności strony lub jej elementów, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy też nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do tych treści, w zakresie wskazanym w żądaniu. Jeżeli w ocenie osoby, która występuje z żądaniem, nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny będą niewłaściwe, ma ona prawo złożyć skargę. Skargi prosimy kierować do MOPS w Zgierzu:

  • pisemnie lub w sekretariacie, na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu, ul. Długa 56, 95-100 Zgierz
  • pocztą elektroniczną – na adres: sekretariat@mopszgierz.pl
  • przez system ePUAP
  • telefonicznie pod numerem (42) 716 42 13

Można też skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i zwrócić się do Rzecznika, aby podjął interwencję w danej sprawie.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna oraz dostępność wewnątrz budynków zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu.

Budynek Długa 56

Dostęp do budynku wyposażony jest w szeroki podjazd o niskim kącie nachylenia. Światło drzwi wejściowych wynosi 90 cm (120 cm po otworzeniu dodatkowej części). Przy wejściu znajduje się punkt informacyjny czynny w godzinach, w których Ośrodek prowadzi obsługę klientów. W dalszej części budynku na parterze w korytarzu został ustawiony stabilny stolik wraz z krzesłami, przy którym pracownicy merytoryczni w razie potrzeby prowadzą obsługę. Przy budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek Długa 77

Wejście do budynku znajduje się na wysokości poziomu zero. W korytarzu został ustawiony stolik wraz z krzesłami dla potrzeb  prowadzenia obsługi. Toaleta na parterze dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością, zapewniona jest w niej odpowiednia powierzchnia manewrowa dla wózka inwalidzkiego. Przed wejściem do budynku znajduje się dzwonek m.in. dla osób ze szczególnymi potrzebami. Pracownicy Działu Pomocy Środowiskowej wyposażeni są w telefony komórkowe (numery telefonów wywieszone są na drzwiach wejściowych budynku). 
                    

Budynek Cezaka 12

Dzienny Dom „Senior-WIGOR”. Wejście do budynku znajduje się na poziomie zero. Toalety w budynku dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością, zapewniona jest w nich odpowiednia powierzchnia manewrowa dla wózka inwalidzkiego. Wewnątrz budynku znajdują się schody. W budynku jest urządzenie zwane schodołazem gąsiennicowym.
 

Budynek Łęczycka 24

Budynek Łaźni Miejskiej (wejście od strony parkingu). Obiekt jest objęty ochroną konserwatorską. Pracownicy wyposażeni są w telefony komórkowe (nr tel. 693 002 653, 693 002 483 oraz 42 716 71 94). 

Dodatkowe informacje

W budynkach zajmowanych przez MOPS w Zgierzu nie ma aktualnie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Ośrodek nie posiada umowy z Polskim Związkiem Głuchoniemych. W budynkach brak jest pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących. Do każdego z budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Materiały

Wniosek o zapewnienie dostępności
Wniosek​_o​_zapewnienie​_dostępności​_MOPS​_Zgierz.pdf 0.15MB
Raport o stanie zapewnienia dostępności
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności.pdf 0.10MB

Wideo

{"register":{"columns":[]}}