W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Bon Energetyczny

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

Bon Energetyczny

Zgodnie z przepisami bon energetyczny przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody za 2023 r. nie przekraczają kwoty 2500 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz gospodarstwu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu nie przekracza kwoty 1700 zł.

Bon energetyczny przysługuje w wysokości:

 1. 300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 2. 400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 3. 500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 4. 600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 1. 600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 2. 800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 3. 1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 4. 1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku bonu energetycznego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

W sytuacji w której wysokość bonu energetycznego ustalona z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę” jest niższa niż 20 zł – bon energetyczny nie przysługuje.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby

w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r.

Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Bon energetyczny za okres od 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. jest wypłacany jednorazowo.

Wniosek rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

Wnioski będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu:

 • osobiście: w Dziale Świadczeń MOPS przy ulicy Łęczyckiej 24 w Zgierzu (tel. 42 716 71 94)
 • elektronicznie: za pośrednictwem platformy ePUAP
 • pocztą tradycyjną: wysyłając na adres MOPS: 95-100 Zgierz, ul. Długa 56
{"register":{"columns":[]}}