W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Bezpłatne szkolenia dla osób z Ukrainy

Po lewej stronie banneru znajduje się niebiesko-żółta flaga Ukrainy. Po prawej napis Ukraina, całość w tonacji biało-szarej.
   Bezpłatne szkolenia dla osób z Ukrainy w ramach projektu
        Centrum Rozwoju Kompetencji Politechniki Łódzkiej         

Co oferujemy ?

W ramach projektu oferujemy następujące kursy:

 • Arkusz kalkulacyjny (24 h)
 • Język angielski (30 h)
 • Język polski (30 h)
 • Kurs Cloud Security (16 h)
 • Kurs Network Security (20 h)

więcej o kursach na stronie www.crk.p.lodz.pl


Cele działań to rozwijanie kompetencji w obszarze:

 • Aktywizacja społeczna i zawodowa
 • Poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej
 • Pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej
 • Zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

Kto może skorzystać?

Ze wsparcia mogą skorzystać obywatele Ukrainy, stanowiący społeczność pozaakademicką, którzy spełniają następujące warunki:

 • przekroczyli terytorium Polski po 24 lutego b.r. (na potwierdzenie tego faktu obligatoryjne jest dostarczenie kserokopii paszportu lub zaświadczenia od Straży Granicznej o przekroczeniu granicy RP).
 • posiadają numer PESEL. W przypadku braku, należy okazać dokument potwierdzający złożenie wniosku o jego nadanie, a w następstwiedostarczenie numeru PESEL, który jest niezbędny przy wypełnianiu formularza monitorowania uczestników w systemie SL2014.

Zapisy:

Szczegółowe informacje można znaleźć na www.crk.p.lodz.pl oraz w Biurze Projektu:

Politechnika Łódzka
90-924, Łódź, ul. Żeromskiego 116
adres mailowy: crk@info.p.lodz.pl
tel. +48 42 631 21 37

zapisy w języku polskim i ukraińskim


Konsultacje w języku ukraińskim udzielane w poniedziałki,

w godzinach 17.00-18.00 pod numerem telefonu: 452-957-818

 

Projekt Centrum Rozwoju Kompetencji Politechniki Łódzkiej
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

               Безкоштовні курси для громадян України у рамках проекту                  
       "Центр розвитку компетенцій Лодзинського технічного університету"      

Що пропонуємо?
У рамках проекту пропонуються наступні курси:

- Електронна таблиця (24 год)
- Англійська мова (30 год)
- Польська мова (30 год)
- Курс "Хмарна безпека" (16 год)
- Курс "Мережева безпека" (20 год)

Більше інформації на сторінці www.crk.p.lodz.pl


Метою заходів є розвиток компетенцій у сфері:

- Соціальна та професійна активізація
- Підвищення рівня загальних та спеціальних знань
- Стимулювання освітньої та культурної діяльності
- Запобігання соціальній ізоляції


Хто може скористатися підтримкою?
Підтримкою можуть скористатися громадяни України, які становлять неакадемічну спільноту та відповідають наступним умовам:

- перетнули кордон Польщі після 24 лютого 2022 року. (Для підтвердження цього факту обов'язково надати ксерокопію
  закордонного паспорта, або довідку з Прикордонної служби про перетин кордону Республіки Польща).
- мають номер PESEL. У разі його відсутності необхідно пред'явити документ, що підтверджує подання заявки на
  його отримання та подальше надання номера PESEL, який необхідний при заповненні моніторингової форми для учасників у системі SL2014.


Записи:

Деталі можна знайти на сторінці www.crk.p.lodz.pl, а також у Проектному офісі:

Лодзинський технічний університет
90-924, Лодзь, вул. Жеромського 116
електронна адреса: crk@info.p.lodz.pl
тел.: +48 42 631 21 37

Записи проводяться польською та українською мовами


Консультації українською мовою проводяться

у понеділок 17:00-18:00 за номером телефону: 452-957-818

 

Проект "Центр розвитку компетенцій Лодзинського технічного університету"
співфінансований Європейським Союзом у рамках Європейського соціального фонду

Materiały

Ulotka​_w​_języku​_ukraińskim UA
Ulotka​_CRK​_w​_języku​_ukraińskim.pdf 5.44MB
Ulotka​_w​_języku​_polskim PL
Ulotka​_CRK​_w​_języku​_polskim​_(1).pdf 5.44MB
{"register":{"columns":[]}}