W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Zajęcie pasa drogowego

Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego obsługiwane jest przez Referat Inwestycyjny, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Geodezji w Urzędzie Miasta Lubawa, pok. nr 4, tel. (89) 645 53 00 wewn. 33

Wymagane dokumenty :
Należy złożyć wniosek o wydanie przedmiotowej decyzji (wzory wniosków w załączniku):

 •     Wniosek na zajęcie pasa drogowego
 •     Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym
 •     Wniosek na zajęcie pasa drogowego na cele prowadzenia ogródka konsumpcyjnego
 •     Wniosek na zajęcie pasa drogowego – reklama
 •     Wniosek na lokalizację zjazdu
 •     Wniosek na lokalizację urządzeń infrastruktury w pasie drogowy

Miejsce złożenia dokumentów :
Referat Inwestycyjny Gospodarki Mieniem Komunalnym i Geodezji.

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Wydanie przedmiotowej decyzji następuje:

 • Nie później niż w ciągu miesiąca.
 • Sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia doręczenia wniosku

Opłata :             
Stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego przedstawiają uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Lubawa:

 • Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Lubawa (treść w załączniku)
 • Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XI1042011 Rady Miasta Lubawa z dnia 5 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych  (treść w załączniku) 
 • Zapłaty opłaty za wydaną decyzję należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubawa nr 73 8832 0001 1001 0000 0332 0001, albo bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Lubawa (płatności bezgotówkowe). Termin uiszczenia opłaty wynosi 14 dni od dnia, w którym przedmiotowa decyzja stała się ostateczna.

Jednostka odpowiedzialna :
Referat Inwestycyjny Gospodarki Mieniem Komunalnym i Geodezji
pokój nr 4, tel. (89) 645 53 00 wewn. 33

Podstawa prawna :

 •     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U.2016.23 t.j. z późn. zm.)
 •     Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U.2016.1440 z późn. zm.)
 •     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz.U.2016.1827 z późn. zm.)

 

Materiały

Wniosek na zajęcie pasa drogowego
Wniosek​_na​_zajecie​_pasa​_drogowego.doc 0.03MB
Wniosek o wydanie dezycji zezwalającej na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym
Wniosek​_o​_wydanie​_decyzji​_zezwalającej​_na​_umieszczenie​_urządzeń​_infrastruktury​_w​_pasie​_drogowym.doc 0.07MB
Wniosek na zajęcie pasa drogowego na cele prowadzenia ogródka konsumpcyjnego
Wniosek​_na​_zajecie​_pasa​_drogowego​_na​_cele​_prowadzenia​_ogródka​_konsumpcyjnego.doc 0.03MB
Wniosek na zajęcie pasa drogowego - reklama
Wniosek​_na​_zajecie​_pasa​_drogowego​_-​_reklama.doc 0.03MB
Wniosek na lokalizację zjazdu
Wniosek​_na​_lokalizację​_zjazdu.doc 0.03MB
Wniosek na lokalizację urządzeń infrastruktury w pasie drogowym
Wniosek​_na​_lokalizację​_urządzeń​_infrastruktury​_w​_pasie​_drogowym.doc 0.02MB
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Uchwała+w+sprawie+ustalenia+wysokości+stawek+opłat+za+zajęcie+pasa+drogowego+dróg+gminnych+na+terenie+miasta+Lubawa.pdf 0.71MB
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XI/104/2011 Rady Miasta Lubawa z dnia 5 października 2011 roku
Uchwała+zmieniająca+uchwałę+Nr+XI1042011+Rady+Miasta+Lubawa+z+dnia+5+października+2011+r+w+sprawie+ustalenia+wysokości+stawek+opłat+za+zajęcie+pasa+drogowego+dróg+gminnych.pdf 0.10MB
{"register":{"columns":[]}}