W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Kontakt do Urzędu

URZĄD MIASTA
14-260 Lubawa
ul. Rzepnikowskiego 9a
Tel. 89 645-53-00
Fax. 89 645-53-00 wewn. 0
e-mail: urzad-miasta@lubawa.pl
NIP: 744-000-55-54
REGON: 510011569

Konto: Bank Spółdzielczy w Lubawie
nr 73 8832 0001 1001 0000 0332 0001

ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ EPUAP :  /UMLUBAWA/skrytka
Nazwa adresata dokumentu: Urząd Miasta Lubawa

GMINA MIEJSKA LUBAWA
14-260 Lubawa
ul. Rzepnikowskiego 9a
NIP 744-16-60-858
REGON 510743479


CENTRALA - tel. 89 645 53 00

WYKAZ NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH

0 - fax

1 - Sprawy społeczne i obywatelskie
- 1 - Świadczenia 500+ i 300+
- 2 – Ewidencja ludności, Dowody osobiste, meldunki
- 3 - Działalność gospodarcza, Strefa Płatnego Parkowania, Lubawskie Karty oraz koncesje alkoholowe
- 4 - Pomoc materialna dla uczniów, Oświata
- 5 - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2 - Podatki i opłaty
- 1- Kasa
- 2 - Podatki i opłaty lokalne oraz zwrot akcyzy
- 3 - Windykacja podatkowa

3 - Gospodarka komunalna
- 1 - Utrzymanie dróg, opłata za zajęcie pasa drogowego
- 2 - Inwestycje i Zamówienia publiczne
- 3 - Ochrona środowiska, utrzymanie zieleni, wycinka drzew
- 4 - Lokale mieszkalne, utrzymanie czystości w mieście

4 - Kwalifikacja wojskowa, zarządzanie kryzysowe

5 - Promocja miasta

6 – Kadry, Biuro Rady

7 - Sekretariat

{"register":{"columns":[]}}