W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wójt gminy Kaczory podpisał Mandat Terytorialny dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja.

15 lutego 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu doszło do oficjalnego podpisania Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (POSI). Sygnatariuszami dokumentu byli: marszałek województwa  Marek  Woźniak, prezydent miasta Piły Piotr Głowski, wójt gminy Kaczory Brunon Wolski oraz wójtowie i burmistrzowie gmin: Wysoka, Krajenka, Szydłowo, Trzcianka i Ujście.

Mandat terytorialny jest narzędziem służącym realizacji terytorialnej interwencji przewidzianej przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), skierowanej do ośrodków subregionalnych oraz ich obszarów funkcjonalnych. Utworzenie Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) dla ośrodków subregionalnych Wielkopolski jest podkreśleniem znaczenia i roli tych obszarów w strukturze przestrzennej województwa. Według przyjętych norm, miasta subregionalne, dla których wyznacza się obszary funkcjonalne, to ośrodki o liczbie ludności pomiędzy 50 a 100 tys. mieszkańców, pełniące ważne funkcje gospodarcze i społeczne. W przypadku Wielkopolski, ze względu na historię podziałów administracyjnych, są to byłe miasta wojewódzkie: Konin, Leszno, Piła  i dodatkowo Gniezno, które zostało zakwalifikowane ze względu na potencjał społeczny i gospodarczy, a także uwarunkowania historyczne.

Przewidziana na mocy Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego pula środków na realizację Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego OSI wynosi 27 044 252 euro, w tym
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota 23 988 252,00 euro,
a z Europejskiego Funduszu Społecznego – 3 056 000,00 euro. W północnej Wielkopolsce mechanizmem objęte zostały: Miasto Piła (lider OSI), Gmina Kaczory, Gmina Krajenka, Gmina Szydłowo, Gmina Trzcianka, Gmina Ujście oraz Gmina Wysoka.

W ramach Pilskiego OSI wsparcie zostanie udzielone w następujących obszarach:

Europejski Fundusz Społeczny:

 • Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi – 169 878,05 euro;
 • Działanie 7.1. Aktywna integracja – 1 190 518,29 euro;
 • Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne – 1 052 439,76 euro;
 • Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej – 643 163,90 euro.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

 • Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym – 3 515 045 euro;
 • Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska – 10 946 054 euro;
 • Działanie 4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych – 867 439 euro;
 • Działanie 4.3. Gospodarka wodno – ściekowa – 390 315 euro;
 • Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego – 439 024 euro;
 • Działanie 9.2. Rewitalizacja obszarów problemowych – 6 431 838 euro;
 • Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej – 1 398 537 euro.

Najwięcej środków zostanie przeznaczonych na działania związane z rewitalizacją obszarów problemowych, działaniami na rzecz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości transportu publicznego oraz termomodernizacją budynków użyteczności publicznej.

{"register":{"columns":[]}}