W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

10.05.2019

UCHWAŁA    Nr  IV 282019

Rady Gminy Kaczory

z dnia 18 lutego  2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz.994 ze zm.) oraz art.  212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala co następuje

 

§ 1.  W budżecie Gminy Kaczory na 2019 rok uchwalonym Uchwałą Nr III212018 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 grudnia 2018 roku  wprowadza się następujące zmiany

 

1) Zwiększa  się dochody budżetu Gminy Kaczory na 2019 rok  o kwotę 3 200 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi                                    33 150 915,00  zł

 z tego

  1. dochody bieżące w kwocie                                                                    32 933 915,00 zł
  2. dochody majątkowe w kwocie                                                                    220 000,00 zł

 

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały

 

2) Zwiększa się wydatki budżetu  Gminy Kaczory na 2019 rok o kwotę 3 200 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

 

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi                                      32 003 915,00 zł                                                                                                                                       

z tego

  1. wydatki bieżące w wysokości                                                              28 439 915,00 zł
  2. wydatki majątkowe w wysokości                                                          3 564 000,00 zł

 

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

 

3) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

 

4) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Materiały

Załącznik nr 1
Załącznik​_nr​_1.pdf 0.09MB
Załącznik nr 2
Załącznik​_nr​_2.pdf 0.16MB
Załącznik nr 3a
Załącznik​_nr​_3a.pdf 0.05MB
Załącznik nr 3b
Załącznik​_nr​_3b.pdf 0.07MB
Załącznik nr 3c
Załącznik​_nr​_3c.pdf 0.07MB
Załącznik nr 4
Załącznik​_nr​_4.pdf 0.05MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.04.2022 09:21 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rada Gminy Kaczory
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 1.0 19.04.2022 09:21 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[{"header":"Numer","value":"IV 28 2019","registerId":20053364,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Data","value":"18.02.2019","registerId":20053364,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Kategoria","value":"Budżet","registerId":20053364,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"}]}}