W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Stypendia szkolne

23.08.2016

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja.

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego uczniowie i ich rodziny mogą liczyć na pomoc w formie stypendium szkolnego.

Od pierwszego do piętnastego września (i do siedemnastego października w przypadku słuchaczy kolegiów) można starać się o stypendia szkolne na terenie Gminy Kaczory.

Stypendium szkolne jest świadczeniem okresowym przyznawanym dla ucznia na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym – w zależności od otrzymanych środków.

Wnioski uczniów uczących się w szkołach podstawowych oraz w publicznych gimnazjach należy składać w szkołach, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych składają wnioski w sekretariacie gimnazjum w Kaczorach.

Wnioski mogą składać: rodzice niepełnoletniego ucznia lub jego opiekunowie prawni.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie – obecna kwota dochodu na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 514,00zł netto.

Stypendia szkolne przysługują: uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

{"register":{"columns":[]}}