W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych w Kaczorach

15.11.2022

na zdjęciu widać dużo węgla

Sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych w Kaczorach.

Do zakupu węgla po preferencyjnej cenie na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o
zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, ma prawo osoba fizyczna, która
jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego i:

  1. dodatek węglowy już otrzymała, lub
  2. wniosek o wypłatę dodatku węglowego został pozytywnie rozpatrzony i oczekuję na wypłatę dodatku, lub
  3. dokonała zgłoszenia budynku do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wpisując węgiel jako główne źródło ogrzewania budynku.

Zakupu węgla po preferencyjnej cenie dokonuje się na podstawie:

  1. wniosku o zakup węgla - gdy sprzedaż prowadzi bezpośrednio gmina, lub
  2. zaświadczenia o uprawnieniu do takiego zakupu – gdy sprzedaży nie prowadzi bezpośrednio gmina tylko tzw. pośredniczący podmiot węglowy, np. skład węglowy, określany w ww. ustawie jako „inny podmiot”.

W Kaczorach sprzedaż węgla nie będzie prowadzona bezpośrednio przez Miasto i Gminę Kaczory,
tylko przez jednego z „innych podmiotów”, który wyraził chęć sprzedaży węgla dla mieszkańców na
terenie Miasta i Gminy Kaczory.

Dlatego do zakupu węgla po preferencyjnej cenie w Kaczorach niezbędne będzie w pierwszej
kolejności uzyskanie zaświadczenia o uprawnieniu do takiego zakupu. Zaświadczenie uprawniające
do zakupu preferencyjnego węgla mieszkańcy Miasta i Gminy Kaczory uzyskać mogą w Urzędzie
Miasta i Gminy w Kaczorach wnioski o wydanie zaświadczenia przyjmuje się w sekretariacie, od
poniedziałku do piątku, w godzinach 7:15 – 15:15.

Wniosek o wydanie zaświadczenia w formie papierowej jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy w
Kaczorach, ul. Pilska 1, 64-810 Kaczory jest też do pobrania na stronie internetowej. Istnieje także
możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną za pomocą Elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej – ePUAP.

Wniosek jest również załącznikiem do niniejszej informacji. Za wydanie zaświadczenia nie jest
pobierana opłata.

Z uzyskanym zaświadczeniem osoba fizyczna będzie mogła dopiero dokonać zakupu. O miejscu
sprzedaży i nazwie firmy, od której będzie można w Kaczorach kupić węgiel, Miasto i Gmina Kaczory
poinformuje mieszkańców niezwłocznie jak tylko uzyska informację od jednej z sześciu spółek
państwowych, wprowadzających węgiel do sprzedaży, z jakim „innym podmiotem” zawarła ona
umowę o sprzedaż węgla dla mieszkańców Miasta i Gminy Kaczory

Węgiel dla samorządów będzie sprzedawany przez: Polską Grupę Górniczą (PGG), PGE Paliwa, Węglokoks, Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie, a także LW Bogdanka.

Obowiązek poinformowania Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory, z kim zawarta została umowa o
sprzedaży węgla dla mieszkańców i gdzie będzie siedziba firmy sprzedającej węgiel mieszkańcom,
wynika z art. 4 ust. 6 ww. ustawy i spoczywa na spółkach państwowych wprowadzających węgiel do
sprzedaży.

W przypadku sprzedaży w danej gminie węgla przez tzw. „inny podmiot” jego maksymalna cena
wynosić będzie zgodnie z art. 4 ust 8 ww. ustawy 2200 zł.

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia.pdf 0.09MB
Załącznik do WNIOSKU o wydanie zaświadczenia na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
Załącznik​_do​_WNIOSKU​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_na​_podstawie​_ustawy​_z​_dnia​_27​_października​_2022​_r​_o​_zakupie​_preferencyjnym​_paliwa​_stałego​_dla​_gospodarstw​_domowych.pdf 0.08MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.11.2022 15:13 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
UMIG w Kaczorach
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych w Kaczorach 3.0 16.11.2022 07:39 Maciej Górka
Sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych w Kaczorach 2.0 16.11.2022 07:37 Maciej Górka
Sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych w Kaczorach 1.0 15.11.2022 15:13 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}