W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sprawozdanie z działalności jednostek OSP

04.05.2010

Tuż przed weekendem majowym, 30 kwietnia w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach odbyło się spotkanie podsumowujące pracę jednostek OSP za rok 2009. Na spotkaniu gościli: mł. Bryg. Roman Komarnicki -zastępca komendanta powiatowego OSP w Pile,  Krzysztof Fojt – wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pile, wójt gminy Kaczory Brunon Wolski oraz przedstawiciele Rady Gminy. Podczas piątkowego zebrania prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Piotr Zachariasz wspólnie z komendantem gminnym Florianem Kledzikiem przedstawili obszerne sprawozdanie  z działalności jednostek na terenie gminy. Glos zabrał również obecny na spotkaniu Brunon Wolski – wójt gminy Kaczory, który podziękował strażakom za ich pracę oraz  szybkość reakcji na sytuacje zagrożone. Wspólnie z przewodniczącym Rady Gminy Stefanem Kowalem wręczył specjalne listy z podziękowaniami tym najbardziej zaangażowanych w minionym roku. Najważniejsze informacje z działalności jednostek OSP  prezentujemy poniżej.

W minionym 2009 r. zorganizowano 62 wyjazdy na akcje ratownicze. To o 39 mniej niż w roku 2008 i o 16 mniej niż w 2006 r. Na 62 akcje  56 przypadło na jednostkę OSP w Kaczorach. 4 akcje przeprowadziło Zelgniewo, a 2 Dziembowo. Pożary to główny powód wyjazdów (łącznie jednostki OSP Kaczory, Zelgniewo i Dziembowo ugasiły 33 pożary, w tym najwięcej bo 28 – OSP Kaczory. Nieco mniej (29) stanowiły wyjazdy do miejsc zagrożonych. W 2009 r. nie było żadnych fałszywych alarmów. Na zakup sprzętu i umundurowania wydano z własnych środków 105.440,-. Największy koszt stanowił zakup munduru bojowego WUS (6.800,-) i rękawic specjalnych bojowych (5120,- ). Jednostka OSP Kaczory otrzymała w darowiźnie wyposażenie centrum internetowego o wartości 80.000,-

Z budżetu gminy na działalność jednostek OSP przeznaczono kwotę 202.478,98,-. 120.000,- pochłonął zakup nowego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Dziembowo. Ze zbiorczego zestawienia wynika, że koszty niezbędne do osiągnięcia normatywów wyposażenia przez jednostki OSP w gminie Kaczory z roku na rok maleją. W porównaniu do 2008 r. koszty te zmalały prawie o połowę. Co jest zjawiskiem pozytywnym. Należy podkreślić, że  w gminie Kaczory w /w koszty były niższe niż w innych gminach powiatu pilskiego. Normy pod względem wyposażenia całkowicie spełniała jednostka w Kaczorach. W minionym roku w jednostkach OSP przeprowadzono szkolenia podstawowe, BHP, ratowników medycznych, dowódców sekcji i naczelników. W dwóch pierwszych wymienionych szkoleniach uczestniczyło 59 uczestników. Na ratowników medycznych przeszkolono 9 strażaków, na dowódców sekcji 4, na naczelników  1 osobę. W przeciągu ostatnich 12 miesięcy dwa razy zorganizowano gminne manewry. Czynnie brano udział w powiatowych zawodach pożarniczych. W okresie jesiennym przeprowadzono przegląd sprzętu i obiektów. Na działalność jednostek składała się także  praca z dziećmi. Opierałam się ona przede wszystkim na organizacji zajęć w centrum edukacji oraz biwaku dla młodych strażaków z Romanowa Dolnego. W planach na najbliższy rok znajduje się zakup kolejnego samochodu ratownictwa pożarniczego. Na planowaną inwestycję zamierza się pozyskać dofinansowanie w wysokości 100.000,-, pozostałe 70.000,- obciąży budżet gminy. Średnia ocena uzyskana w minionym roku przez jednostki OSP gminy Kaczory to 4,87. W powiecie pilskim wyżej ocenione zostały gminy: Wysoka, Wyrzysk, Ujście i Szydłowo.

Osoby wyróżnione podczas piątkowego spotkania:

 1. dh  Henryk Maślanka naczelnik jednostki OSP Morzewo
 2. dh Antoni Gapiński skarbnik jednostki OSP Morzewo
 3. dh Andrzej Hagedorn prezes jednostki OSP Morzewo
 4. dh Zygmunt Dorszewski prezes OSP Dziembowo
 5. dh Kazimierz Martenka sekretarz jednostki OSP Dziembowo
 6. dh Stanisław Gruntkowski naczelnik OSP Dziembowo
 7. dh Grzegorz Puchała naczelnik jednostki OSP Zelgniewo
 8. dh Krzysztof Burza prezes jednostki OSP Zelgniewo
 9. dh Jerzy Cysarz v-ce prezes jednostki OSP Zelgniewo
 10. dh Adam Subczyński prezes jednostki OSP Kaczory
 11. dh Florian Kledzik komendant gminny OSP
 12. dh Piotr Zachariasz prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
 13. dh Tadeusz Piotrowski prezes jednostki OSP Prawomyśl
 14. dh Eugeniusz Lach gospodarz jednostki  OSP Kaczory

Zdjęcia (6)

{"register":{"columns":[]}}