W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sołeckie podsumowania i plany

13.05.2013

Sołeckie podsumowania i plany

W dniach od 23 kwietnia do 7 maja 2013 r. w jedenastu sołectwach gminy Kaczory odbyły się zebrania wiejskie, zwołane przez sołtysów na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Kaczory nr 9/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r.

W niniejszych zebraniach uczestniczyli: Wójt Gminy Kaczory Brunon Wolski, Przewodniczący Rady Gminy Kaczory Stefan Kowal, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Irena Radka, Dyrektor Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych Andrzej Kozera, Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Zdzisława Kępczyńska, Kierownik Posterunku Policji w Kaczorach st. asp. Adam Stępniewski (lub funkcjonariusz w jego zastępstwie), radni gminy, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy oraz mieszkańcy wsi.

Na zebraniach wiejskich przedstawiono sprawozdania z działalności sołtysów, komisji rewizyjnych, jednostek organizacyjnych gminy, zaprezentowano ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy oraz zadania aktualnie realizowane przez gminę wraz perspektywami dalszego jej rozwoju. Po sprawozdaniach odczytano informacje dotyczące m.in. konieczności wymiany dowodów osobistych wydanych w 2003 r., zbiórki zużytego sprzętu i nowych zasad gospodarowania odpadami. Podczas zebrań mieszkańcy zgłaszali liczne wnioski i zapytania.

W Równopolu pytano o termin realizacji prac modernizacyjnych na drodze powiatowej wiodącej przez wieś wraz z budową krawężników i wjazdów po drugiej stronie niniejszej drogi (w kilku miejscach występują zapadnięcia w asfaldzie). Zgłoszono również wniosek dotyczący podjęcia działań mających na celu udrożnienie przepustów usytuowanych przy ww. drodze powiatowej (podczas ulewnych deszczy woda nie odpływa i zalewa posesje).

W Morzewie z kolei wnioskowano o przestawienie znaku „teren zabudowany” przy drodze powiatowej oraz zgłoszono problem ze studzienkami na niniejszej drodze (studzienki są wyższe niż asfalt, jedna jest luźna). W dalszej kolejności zwrócono się z prośbą o możliwość dofinansowania przez gminę zakupu samochodu dla jednostki OSP Morzewo oraz zapytano o termin utwardzenia drogi gminnej między Morzewem a Rzadkowem.

W Krzewinie zasygnalizowano konieczność remontu drogi powiatowej wiodącej od niniejszej miejscowości do Chodzieży (odcinek do mostu nad Notecią) oraz wymiany okien i blatów w kuchni i kantorku Wiejskiego Domu Kultury. Zdaniem mieszkańców naprawy wymagają również schody wejściowe prowadzące do niniejszego obiektu

W Rzadkowie zwrócono uwagę na dziury na drodze powiatowej prowadzącej od wiaduktu w kierunku Równopola oraz drodze gminnej na odcinku od przydrożnego krzyża do Domu Pomocy Społecznej. Wyrażono wolę powstania placu zabaw dla dzieci i uzupełnienia punktów świetlnych przy nowo wybudowanych posesjach. W końcowej części zebrania apelowano o wykonanie większego przepustu przy drodze prowadzącej w kierunku łąk.

W Dziembówku zwrócono się z prośbą o dokończenie chodnika w kierunku cmentarza w Dziembowie, wycięcie dwóch drzew przy drodze powiatowej i rozwiązanie problemu lisów, które pojawiają się w okolicy przedszkola. Wnioskowano także o autokar kursujący w okresie letnich wakacji.

W Zelgniewie zaproponowano remont drogi powiatowej Zelgniewo – Piła oraz ułożenie kostki polbrukowej na drodze prowadzącej do pierwszego bloku. Zgłoszono również problem braku łączności telefonii komórkowych we wsi.

W Prawomyślu zgłoszono wnioski dotyczące m.in. ustawienia znaku drogowego, informującego o terenie zabudowanym i wykonania chodnika z wioski w kierunku cmentarza. Apelowano również o nawiezienie żużlu na drodze nad łąkami w kierunku Rzadkowa i wyrównanie niniejszej drogi. Pytano o planowany termin wykonania ciągu pieszo-jezdniowego w Byszewicach.

W Brodnej zgłoszono konieczność naprawy drogi od skrzyżowania do Państwa Reinke, załatania dziury na drodze powiatowej (zjazd z drogi Śmiłowo – Zelgniewo do miejscowości Brodna) i dokończenia budowy chodnika przy niniejszej drodze. Proszono również o wyrównanie drogi dojazdowej do pól oraz rozwiązanie problemu rurociągu zalewającego pola (około 100 ha). Życzeniem mieszkańców jest także budowa placu zabaw w sołectwie i zakup sprzętu nagłaśniającego do Wiejskiego Domu Kultury.

W Śmiłowie zaproponowano zamontowanie dodatkowych lamp świetlnych na ul. Górnej i tzw. Finetach, uporządkowanie placu i ustawienie dodatkowych kubłów na odpady komunalne przy sklepie GS w centrum wsi. Wyrażono wolę budowy chodników przy drogach powiatowych tj. na ul. Kaczorskiej i w kierunku Zelgniewa oraz parkingu na osiedlu Słonecznym.

W Jeziorkach zadano pytania dotyczące m.in. wykonania oświetlenia, budowy kaplicy we wsi oraz odwodnienia drogi Państwa Ewald.

W Dziembowie z kolei podkreślono potrzebę wykonania zatoki przy szkole dla autobusu dowożącego dzieci, budowy chodnika przy drodze powiatowej prowadzącej do stacji kolejowej PKP w Dziembówku oraz naprawy drogi w kierunku łąk, która została zniszczona podczas budowy sieci telekomunikacyjnej szerokopasmowej. Wnioskowano także o rozwiązanie problemu wody, stojącej na parkingu przy szkole.

Do wszystkich zgłaszanych problemów ustosunkował się Wójt Gminy Brunon Wolski.

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}