W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rejestr Instytucji Kultury

27.04.2017

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury prowadzony jest na podstawie art. 9 i art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.), § 8 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Rejestr instytucji kultury prowadzony jest przez Sekretarza Gminy Kaczory (pokój nr 9, tel. (67) 2842371 wew. 19) i obejmuje następujące instytucje:

  1. Gminną Bibliotekę Publiczną w Kaczorach,
  2. Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach.

Dane zawarte w rejestrze instytucji kultury udostępnia się przez:

  1. Otwarty dostęp do zawartości rejestru – jest bezpłatny i odbywa się za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej, w którym Gmina Kaczory udostępnia informację publiczną;
  2. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej odbywa się na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej – Dz.U. Nr 187, poz. 1330). Składający wniosek może uiszczać zapłatę bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Kaczory lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Kaczory: 40894500020010012020000030 . Jednocześnie zgodnie z §10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury można przeglądać w godzinach urzędowania tj. w godzinach od 7:15 – 15.15 w Urzędzie Gminy Kaczory (64-810 Kaczory, ul. Dworcowa 22, pokój nr 9).

Materiały

CKK
Księga​_rejestrowa​_GOK​_2016​_r.docx 0.02MB
MGBP
Księga​_rejestrowa​_GBP​_2016.doc 0.07MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.03.2022 12:43 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
UG Kaczory
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rejestr Instytucji Kultury 5.0 17.05.2022 09:52 Maciej Górka
Rejestr Instytucji Kultury 4.0 01.03.2022 13:15 Mateusz Grzesiuk
Rejestr Instytucji Kultury 3.0 01.03.2022 13:09 Mateusz Grzesiuk
Rejestr Instytucji Kultury 2.0 01.03.2022 13:08 Mateusz Grzesiuk
Rejestr Instytucji Kultury 1.0 01.03.2022 12:43 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}