W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Radni powiedzieli tak Wójtowi Gminy Kaczory

17.04.2010

Podczas piątkowej sesji (26.03. 2010 r.) radni nie mieli żadnej wątpliwości – jednogłośnie udzielili wójtowi gminy Kaczory absolutorium. Prowadzoną przez niego działalność finansową w minionym roku ocenili pozytywnie, nie szczędząc podziękowań  za zrealizowane w minionym roku inwestycje. W podjęciu decyzji radnym pomogły wyniki kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną, pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oraz sprawozdanie z wykonania budżetu, z którego wynikało, że pieniądze z gminnej kasy zostały rozdysponowane rozsądnie. Z własnych środków, bez pomocy Unii udało się zrealizować wszystkie priorytetowe dla gminy inwestycje (rozbudowa szkoły w Dziembowie,  przebudowa dróg w gminie, zakup samochodu ratownictwa technicznego dla jednostki OSP w Dziembowie). Podczas dyskusji radni gratulowali wójtowi odważnych kroków w dobie światowego kryzysu. W podzięce za dotychczasową pracę na ręce wójta  gminy Brunona Wolskiego złożyli kwiaty.

Oprócz absolutorium radni tego dnia  podjęli również uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzewina. Określili  wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy. W końcowej części sesji ustalili również zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych.

{"register":{"columns":[]}}