W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Profilaktyka połączona z edukacją

15.04.2013

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja.

Gmina Kaczory corocznie przystępuje do realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych, których celem jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców. Celem programów profilaktycznych jest podnoszenie świadomości zdrowotnej mieszkańców a w konsekwencji zachęcenie ich do bezpośredniego wzięcia udziału w badaniach. Realizowane w gminie profilaktyczne programy zdrowotne podniosły świadomość w zakresie prozdrowotnego stylu życia i badań specjalistycznych proponowanych mieszkańcom gminy.

Mieszkańcy gminy chętnie korzystają z bezpłatnych badań profilaktycznych oferowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Jednak bardzo dużo zależy od świadomości samych mieszkańców.

Zaproszone w dniu 26 lutego i 8 marca 2013 roku panie ze Stowarzyszenia EUROPA DONNA z Piły spotkały się z kobietami we wsi Rzadkowo i Śmiłowo.

Stowarzyszenie EUROPA DONNA pracuje na rzecz podnoszenia świadomości na temat raka piersi oraz wspiera kobiety w dążeniu do zapewnienia dostępu do profilaktycznych badań mammograficznych jak również propaguje regularne badania profilaktyczne i pro-zdrowotny tryb życia.

Panie ze Stowarzyszenia – Dorota Piechowiak, Beata Bednarczyk i Alicja Śnieżko w bardzo przystępny i obrazowy sposób przedstawiły czynniki ryzyka raka piersi, uczyły samobadania piersi na fantomach oraz rozdały materiały informacyjno-edukacyjne. Uczestniczki spotkania zadawały pytania i chętnie wzięły udział w nauce samobadania piersi.

W imieniu pań ze wsi Rzadkowo i Śmiłowo dziękujemy przedstawicielkom EUROPA DONNA za bardzo ciekawy wykład połączony z prezentacją.

Jednocześnie informujemy zainteresowane tą tematyką Panie ze wsi Brodna i Zelgniewo, że takie samo spotkanie edukacyjne odbędzie się dnia 24 kwietnia 2013 roku o godzinie 18.?? w sali wiejskiej we wsi Brodna. Na spotkanie edukacyjne zapraszamy wszystkie chętne panie bez względu na wiek. Będzie można nauczyć się samobadania piersi, zapisać się na badania mammograficzne oraz podjąć dyskusję w temacie profilaktyki raka piersi. Serdecznie zapraszamy.

W roku bieżącym, w miesiącu lutym odbyły się już w Kaczorach profilaktyczne badania mammograficzne przeprowadzone przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów z Poznania. Kolejne badania przez ten Ośrodek przeprowadzone zostaną dnia 6 sierpnia 2013 roku (wtorek).W ramach profilaktyki bezpłatne badania mammograficzne przeprowadzane są raz na dwa lata dla kobiet w wieku 50 – 69 lat. Jednak młodsze i starsze panie mogą skorzystać z częściowego dofinansowania tych badań zgłaszając się do Stowarzyszenia EUROPA DONNA w Pile, gdzie uzyskają dokładne informacje dzwoniąc po nr telefonu 662 00 52 52.

Jadwiga Wojnicka
/kierownik USC w Kaczorach/

{"register":{"columns":[]}}