W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Podziękowania za pracę na rzecz gminy

24.01.2013

Podziękowania za pracę na rzecz gminy

Uroczysty charakter i piękną  muzyczną oprawę  miało noworoczne spotkanie, które odbyło się w ubiegły piątek w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach.  W szerokim gronie spotkali się na nim obecni i byli lokalni działacze, by wspólnie  podsumować pracę w minionym 2012 roku. Zaproszenie wójta gminy Kaczory i przewodniczącego miejscowego samorządu przyjęli: sołtysi, radni, prezesi klubów sportowych, przewodniczące kół gospodyń wiejskich, duchowni miejscowych parafii, dyrektorzy placówek edukacyjnych, lokalni przedsiębiorcy, kierownicy jednostek, pracownicy samorządowi, członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zaproszeni goście m.in. starosta Mirosław Mantaj, wicestarosta Bogusław Mikita, komendant powiatowy PSP w Pile st. bryg. Ryszard Urbański,  dyrektor Rejonowego Oddziału Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Pile Adam Rogoziecki oraz przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS w Pile Wiesław Łoś.

Podczas spotkania tradycyjnie wójt Brunon Wolski i przewodniczący Rady Gminy Stefan Kowal podziękowali wszystkim aktywistom za pracę na rzecz gminy i jej mieszkańców. – (…) To wasza zasługa drodzy aktywiści, że gmina Kaczory jest na dobrym poziomie gospodarczym i w niczym nie odbiega  od innych gmin w Wielkopolsce. Do was wszystkich tu zebranych na tej sali kieruję słowa uznania i podziękowania, bo każdy z was miał udział w tworzeniu naszej dzisiejszej rzeczywistości (…) – mówił włodarz gminy, zwracając się z podziękowaniami do zebranych.

W sposób szczególny wyróżniono  dziesięć osób. Za wkład pracy wniesiony przy realizacji inwestycji i przygotowanie miejscowości do ubiegłorocznych dożynek powiatowo-gminnych okazjonalny  list z podziękowaniami otrzymał Mirosław Kopertowicz, sołtys wsi Rzadkowo. W gronie wyróżnionych osób znaleźli  się również Anna Senska i Józef Ligenza, którym władze oficjalnie podziękowały za osiągane efekty w rolnictwie i wzorowe pełnienie funkcji starostów, podczas dożynek powiatowo-gminy, które odbyły się w Rzadkowie w 2012 r. W następnej kolejności podziękowania za pobudzanie aktywności wśród pań oraz uświetnienie obchodów święta rolników otrzymała Halina Senska – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Rzadkowie. Okazjonalne kwiaty i listy z gratulacjami trafiły także  do rąk dyrektorów placówek oświatowych – Elżbiety Kozak za wzorowe prowadzenie Szkoły Podstawowej w Dziembowie i osiągnięcie przez tą placówkę najlepszych wyników nauczania w roku szkolnym 2011/2012 oraz Ryszarda Stypuły, ,którego przedszkole (w Rzadkowie) zajęło I miejsce w IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Szkolnastrona Roku 2012” w kategorii debiut roku. Władze gminy doceniły także sołtysa Łukasza Maśnicę za zaangażowanie i wkład pracy przy remoncie Wiejskiego Domu Kultury w sołectwie Prawomyśl-Byszewice oraz prezesa klubu LZS „Noteć” Dziembowo Tomasza Łapacza, który od lat wzorowo organizuje życie sportowe w Dziembowie i całej gminie Kaczory.  Na ręce Przemysława Andryszaka – prezesa Zakładu Rolniczo-Przemysłowego „Farmutil HS” w Śmiłowie złożono podziękowania  wszystkim zakładom grupy „Farmutil HS” oraz ich właścicielom państwu Annie i Henrykowi Stokłosom. Dzięki istnieniu tych zakładów  wielu mieszkańców gminy znajduje w nich zatrudnienie, co w latach szalejącego bezrobocia jest dobrem bezcennym oraz sprawia, że gmina Kaczory  może bezustannie inwestować i rozwijać się. Wśród najaktywniejszych działaczy znalazł się również Zygmunt Dorszewski – prezes Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kaczorach, któremu władze gminy podziękowały za wkład pracy w rozwój jednostek OSP na terenie gminy Kaczory i wzorową działalność w  jednostce OSP Dziembowo.

W drugiej części spotkania zebrani mieli okazję wysłuchać koncertu gminnych zespołów wokalno-instrumentalnych, działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach oraz  Heleny Bregar, która  zaśpiewała tanga i walce przy akompaniamencie  fortepianowym Piotra Jańczak. Piątkowe spotkanie okrasił także recital Iwony Niedzielskiej i Marka Mality.

Zdjęcia (7)

{"register":{"columns":[]}}