W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Pierwsza sesja Rady Gminy w nowej kadencji

08.12.2010

Podczas czwartkowej sesji inauguracyjnej nowa Rada Gminy Kaczory wybrała przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących rady. Powołała także skład osobowy komisji stałych rady i ustaliła diety dla radnych. Nowy przewodniczący Rady Gminy tego samego dnia zwołał drugą sesję, podczas której zaprzysiężono wójta gminy Brunona Wolskiego.

Pierwszą sesję, tradycyjnie zorganizowaną w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach otworzył Ryszard Grzelak. Obrady rozpoczęto od złożenia przysięgi przez każdego członka nowej rady. W dalszej części Komisja Skrutacyjna w składzie: Marek Radke, Dariusz Krupa i Tomasz Załachowski przeprowadzili tajne głosowanie na przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy. Funkcję przewodniczącego przejął Stefan Kowala. Na I wiceprzewodniczącego zgłoszono dwóch kandydatów Ryszarda Grzelaka i Joannę Stachowiak. Większością głosów wygrał Ryszard Grzelak. II wiceprzewodniczącym została Aleksandra Wienke – przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w poprzedniej kadencji. Według porządku obrad ustalono również skład osobowy stałych komisji rady, który przedstawia się następująco: Komisja Rewizyjna: Henryk Kalka – przewodniczący komisji, Jan Schur – z-ca przewodniczącego komisji, Tomasz Załachowski; Komisja Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu: Jarosław Goldberg – przewodniczący komisji, Zbigniew Zdanowicz – z-ca przewodniczącego komisji, Stefan Kowal, Radosław Górka; Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: Małgorzata Śliwińska – przewodnicząca komisji, Jan Kieruj – z-ca przewodniczącej komisji, Ryszard Grzelak, Marek Radke; Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu: Kazimierz Załachowski – przewodniczący komisji, Dariusz Krupa – z-ca przewodniczącego komisji, Joanna Stachowiak, Aleksandra Wienke. W końcowej części obrad przyjęto uchwałę w sprawie miesięcznych diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Większością głosów zatwierdzono następujące stawki: 1375 zł – dla przewodniczącego rady, 800 zł, – dla wiceprzewodniczącego rady, 700 zł – dla przewodniczącego komisji, 450 zł – dla zastępcy wiceprzewodniczącego , dla pozostałych radnych – 300 zł.

Podczas drugiej zwołanej tego dnia sesji wójt gminy Brunon Wolski, wybrany w wyborach powszechnych 21 listopada 2010 r. złożył przysięgę przed nową Radą Gminy. Zanim jednak wypowiedział słowa przysięgi przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Kaczorach Jadwiga Wojnicka przedstawiła informację nt. przebiegu wyborów samorządowych w gminie Kaczory. Według podanych informacji kandydaturę Brunona Wolskiego poparło 2239 mieszkańców gminy, co zapewniło wieloletniemu wójtowi wygraną w tegorocznych wyborach. – Mimo, że przysięgę składam nie pierwszy raz, jest to dla mnie wielkie przeżycie, ponieważ ślubuje , że będę służył dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców naszej gminy, co jest bardzo zobowiązujące. Jestem przekonany, że moja współpraca z obecną Radą Gminy Kaczory, sołtysami, radami sołeckimi będzie tak samo owocna i zgodna jak w poprzedniej kadencji. Wszystkim nam zależy przecież, by naszym mieszkańcom żyło się coraz lepiej. Nie powinniśmy zadowalać się tym, że nasza gmina osiągnęła wysoki pułap rozwoju. Powinniśmy nadal pracować, by osiągnąć więcej. Komitet, z którego startowałem przyjął pewne zobowiązania wobec naszego społeczeństwa. Teraz przyszedł czas na realizację tego co przyrzekliśmy naszym mieszkańcom. Myślę, że pozostali radni przyłączą się do nas i będą z nami wspólnie realizować założenia programu – powiedział po ślubowaniu wójt gminy Brunon Wolski. W końcowej części wypowiedzi przypomniał plan działania w obecnej kadencji. Podkreśli, że oprócz realizacji inwestycji m.in. budowy krytej pływalni, Wiejskiego Domu Kultury w Jeziorkach, modernizacji dróg oraz chodników, będzie się troszczył o dalszą integrację gminnego społeczeństwa.

Paulina Banasik

Zdjęcia (9)

{"register":{"columns":[]}}