W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Piątkowe ustalenia Rady Gminy Kaczory

06.11.2012

Piątkowe ustalenia Rady Gminy Kaczory

Od 1 stycznia 2013 r. w gminie Kaczory będą obowiązywały nowe  taryfy za wodę i ścieki. Za  jeden metr sześcienny  wody  mieszkańcy zapłacą 2,55, – plus VAT (2,76,- brutto), z kolei za jeden metr sześcienny ścieków – 3,48,- plus VAT (3,76,- brutto). Nowe stawki normuje uchwała, podjęta przez Radę Gminy Kaczory w dniu 26 października 2012 r.

Taryfy za wodę i  ścieki to nie jedyne ustalenia piątkowej sesji. Rada Gminy podjęła także decyzję w sprawie wysokości podatku od nieruchomości (podatek będzie kształtował się na poziomie ubiegłorocznym)  oraz opowiedziała się za obniżeniem średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego. Wolą Rady Gminy Kaczory  średnia cena skupu żyta ulegnie obniżeniu z 75,86,- do kwoty 60,- za 1 dt, co spowoduje  zmniejszenie podatku rolnego do 150,- za 1 ha.

Ponadto na XVII sesji  Rady Gminy Kaczory zostały przegłosowane uchwały: w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r. , zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2012-2026, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon ul. Leśnej, zgodności ww. planu z ustaleniami Studium oraz podziału gminy Kaczory na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji głosowania.

Uchwalony  miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne wsi Kaczory obejmuje dwa tereny położone wzdłuż ulicy Leśnej. W planie tym tereny przeznaczone zostały pod zabudowę mieszkaniową. Są to tereny  w części zabudowane i wyposażone w sieć i urządzenia infrastruktury technicznej. Przyjęte rozwiązania w planie umożliwiają  realizację zamierzeń inwestorów poprzez wprowadzenie podziałów terenów na działki budowlane.

Na mocy jednej z przyjętych uchwał gmina Kaczory została podzielona na 5 stałych obwodów głosowania. I tak: obwód nr 1 obejmuje zasięgiem miejscowości: Brodna, Jeziorki, Śmiłowo, Zelgniewo oraz zawiera okręgi wyborcze nr 1, 2 i 3; obwód nr 2 dotyczy miejscowości Kaczory i mieści w sobie okręgi wyborcze nr 4, 5, 6, 7, 8  i 9; granice obwodu nr 3 sięgają miejscowości: Dziembowo, Dziembówko, Krzewina oraz okręgów wyborczych nr 10, 11 i 12; obwód nr 4 obejmuje  Byszewice, Prawomyśl, Równopole i Rzadkowo oraz mieści okręgi wyborcze nr 13 i 14; z kolei w skład obwodu nr 5 wchodzi wieś Morzewo  i okręg wyborczy nr 15.

Na siedzibę obwodowych komisji wyborczych w czterech obwodach wyznaczono Wiejskie Domy Kultury w Śmiłowie (obwód nr 1), w Dziembowie (obwód nr 3), w Rzadkowie (obwód nr 4)  i  Morzewie (obwód nr 5) , w jednym (obwód nr 2) – Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach.

Decyzją radnych do składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia została zgłoszona Irena Radka, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaczorach.

Paulina Banasik

Zdjęcia (4)

{"register":{"columns":[]}}