W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Od 1 do 31 sierpnia 2023r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kaczory trwa przyjmowanie wniosków (Biuro nr. 9 - Poziom I) w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowym wykorzystanego do produkcji rolnej.

29.08.2023

Na zdjęciu widać czerwony traktor na polu

Przypomnienie

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat Lucyna Badyra informuje, że dnia 31 sierpnia 2023r. upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Nowe zasady zwrotu podatku akcyzowego.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (STARY WZÓR) składa:

 • producent rolny posiadający tylko użytki rolne, który nie wykorzystał przysługującego mu limitu w I turze naboru wniosków,
 • producent rolny posiadający użytki rolne i bydło, który nie wykorzystał przysługującego mu limitu w I turze naboru wniosków.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni (NOWY WZÓR) składa:

 • producent rolny, który posiada użytki rolne, świnie, owce, kozy lub konie, jeżeli limit  z I tury naboru wniosków został już wykorzystany.

Dwa wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tj. STARY WZÓR) i wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni (tj. NOWY WZÓR) składa:

 • producent rolny, który posiada użytki rolne, bydło świnie, owce, kozy lub konie, jeżeli pozostał do wykorzystania limit z I tury naboru wniosków,
 • producent rolny, który nie składał wniosku w I turze naboru.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Faktury VAT za okres:
  • od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – w przypadku wniosków na użytki rolne lub użytki rolne i bydło,
  • od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – w przypadku wniosków na świnie, owce, kozy lub konie.
 2. Informacja z ARiMR o liczbie DJP bydła w gospodarstwie w 2022 r.
 3. Informacja z ARiMR o liczbie DJP świń w gospodarstwie w 2022 r.
 4. Informacja z ARiMR o liczbie DJP kóz w gospodarstwie w 2022 r.
 5. Informacja z ARiMR o liczbie DJP owiec w gospodarstwie w 2022 r.
 6. Oświadczenie o liczbie DJP koni w gospodarstwie w 2022 r.
 7. Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej.
 8. Zestawienie faktur.
 9. Umowa dzierżawy lub oświadczenie dzierżawcy – w przypadku osób, które dzierżawią grunty.

Materiały

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wniosek​_o​_zwrot​_podatku​_akcyzowego​_zawartego​_w​_cenie​_oleju​_napędowego​_wykorzystywanego​_do​_produkcji​_rolnej.pdf 0.95MB
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni
Wniosek​_o​_zwrot​_podatku​_akcyzowego​_zawartego​_w​_cenie​_oleju​_napędowego​_wykorzystywanego​_do​_produkcji​_rolnej​_zakupionego​_od​_dnia​_1​_sierpnia​_2022​_r​_do​_dnia​_31​_lipca​_2023​_r​_w​_odniesieniu​_do​_świń,​_owiec,​_kóz​_i​_koni.pdf 0.77MB
Oswiadczenie o prowadzeniu dzialalnosci rolniczej
Oswiadczenie​_o​_prowadzeniu​_dzialalnosci​_rolniczej.pdf 0.23MB
Zestawienie faktur
Zestawienie​_faktur.pdf 0.18MB
Oswiadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni
Oswiadczenie​_o​_średniej​_rocznej​_liczbie​_dużych​_jednostek​_przeliczeniowych​_koni.pdf 0.11MB
DJP koni 2022 podzial na grupy technologiczne
DJP​_koni​_2022​_podzial​_na​_grupy​_technologiczne.pdf 0.12MB
{"register":{"columns":[]}}