W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Narkotykom, substancjom psychoaktywnym mówimy stanowczo – NIE!

13.10.2014

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie.

Problem narkotyzowania się młodzieży staje się coraz bardziej powszechny i dosięga on coraz młodsze dzieci. Z roku na rok liczba osób sięgających po substancje psychoaktywne wzrasta. Większość robi to raz lub kilka razy i więcej nie próbuje, jednak duża liczba tych co spróbowali, uzależnia się. Problematyka uzależnienia jest bardzo rozległa i dotyczy różnego rodzaju środków alkoholu, narkotyków, nikotyny. Niezależnie od tego, jaka jest forma uzależnienia wspólną ich cechą jest utrata zdolności kontroli nad sobą, zachowaniem, prowadząca do zaburzeń w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej.

Narkotyki są szczególnie niebezpieczne dla nastolatków, ponieważ ich ciało jest w fazie wzrostu, a niedozwolone substancje mogą uszkodzić mózg, serce i inne narządy. Młodzi ludzie, którzy po nie sięgają gorzej radzą sobie w szkole i poza nią. Będąc pod wpływem niedozwolonych substancji wielu nastolatków robi głupie i niebezpieczne rzeczy, które stwarzają zagrożenie dla nich i otoczenia.

Najczęściej motywem eksperymentowania z narkotykami jest ciekawość, nuda, wpływ kolegów, chęć zaimponowania im. Przynależność do grupy akceptującej narkotyki wynika głównie z braku właściwych kontaktów z rodziną a także odrzucenia przez grupę rówieśniczą. Młodzi ludzie z coraz mniejszymi oporami sięgają po różne środki psychoaktywne, traktując je jako nieszkodliwą używkę. Zażywają je na prywatkach, dyskotekach oraz w innych miejscach w towarzystwie kolegów i koleżanek. Mimo, że są nielegalne, są stosunkowo łatwo dostępne, można je dostać wszędzie niezależnie od tego czy jest to duże miasto czy wieś. Najczęściej młodzi ludzie pozyskują je od znajomych, rówieśników. Nie ma chyba obecnie nastolatka, który by nie słyszał od kolegów, nie czytał i nie oglądał w telewizji filmów i programów dotyczących narkotyków czy alkoholu. Porażka, sukces w szkole, problemy w domu, impreza, każdy pretekst jest dobry. Palą przedstawiciele różnych grup społecznych traktując to jako sposób na rozładowanie stresu i załatwienie swoich problemów. Narkotyki żadnych problemów nie rozwiązują, ale te problemy prowokują i potęgują. Używanie narkotyków dotyczy obecnie nie tylko ludzi młodych pozbawionych perspektyw, ale także młodzieży z zamożnych domów, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i studentów. Rodzice często nie przyjmują do wiadomości tego, że ten problem może dotyczyć ich dzieci, a przez to i ich samych

Zatem bardzo ważne są wszelkie działania profilaktyczne, uświadamiające młodych ludzi, prowadzone między innymi przez szkoły. Szkoły potrzebują specjalistów i konkretnych strategii działań wychowawczych i interwencyjnych. Programy profilaktyczne w ramach których organizowane są spotkania, pogadanki, prezentowane są filmy edukacyjne itp. są stałym elementem działalności wychowawczej naszej szkoły. Uczymy zachowań asertywnych, wskazujemy miejsca, w których młodzież może rozwijać swoje zainteresowania. W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy kolejne działania prewencyjne. 23 września kaczorscy policjanci odwiedzili gimnazjalistów z klas pierwszych. Na spotkaniu poruszyli wiele ważnych tematów dotyczących odpowiedzialności karnej nieletnich i konsekwencji prawnych negatywnych zachowań w tym także zażywania narkotyków. 20 października odbędą się warsztaty pt. „Profilaktyka ryzykownych zachowań dla młodzieży gimnazjalnej” prowadzone przez psychologa Romualdę Kosmatkę (pracownika Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Pile oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile) oraz pedagoga szkolnego – Annę Dróżdż. Objęci nimi zostaną wszyscy uczniowie szkoły. 1 grudnia 2014 r. z okazji „Światowego dnia AIDS” przeprowadzone zostaną zajęcia, na których poruszona będzie tematyka podejmowania zachowań ryzykownych i ich skutków m.in. zarażenie się wirusem HIV. Problematykę uzależnień prowadzą także wychowawcy na lekcjach wychowawczych. W najbliższym czasie przeprowadzimy anonimowe ankiety wśród uczniów klas I – III pod kątem zażywania narkotyków i innych środków uzależniających. Uczniowie mogą również anonimowo przekazywać informacje o niepokojących ich sytuacjach do specjalnej skrzynki znajdującej się na korytarzu szkolnym. Na stałe współpracujemy z lokalną policją w celu monitorowania okolic szkoły, wymieniamy się doświadczeniem i obserwacją. W listopadzie br. na spotkanie z rodzicami zaproszeni będą policjanci, którzy przekażą najważniejsze informacje dotyczące powyższej tematyki oraz wskażą rodzicom środki zapobiegawcze.

Wszystkie stosowane przez nas formy i metody pracy będą skuteczne tylko wtedy, kiedy włączą się do współpracy rodzice, instytucje wspomagające pracę szkoły a także szkoły podstawowe. Niestety wiek eksperymentowania stale się obniża i może dotyczyć również dzieci młodszych. Czujność rodziców, obserwacja zachowań, kontrola miejsc w których przebywają dzieci, często późnym wieczorem, ich kontaktów z rówieśnikami jest bezcenna. Stworzenie młodym ludziom odpowiednich warunków do rozwoju, zabezpieczenie ich najważniejszych potrzeb: miłości, bezpieczeństwa, akceptacji i rozwoju z pewnością wyeliminuje zagrożenia. Bądźmy czujni i nie chowajmy głowę w piasek. Tylko wspólnymi siłami możemy uchronić nasze dzieci przed dramatycznymi konsekwencjami ich ryzykownych zachowań.

dyr. Grażyna Miler
ped. szk. Anna Dróżdż

{"register":{"columns":[]}}