W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Na emeryturze, a wciąż aktywni

10.11.2014

Na emeryturze, a wciąż aktywni

W gminie Kaczory jest wielu mieszkańców aktywnie działających na rzecz lokalnej społeczności. Wśród nich są również seniorzy, którym samorząd gminny stara się na różne sposoby podziękować za ich społeczne zaangażowanie. Między innym taką formą podziękowania i wyróżnienia jest zgłoszenie aktywnych seniorów do publikacji „Seniorzy Północnej Wielkopolski” oraz do konkursu na seniora roku, które organizuje m.in. wydawca ww. publikacji – pilskie Stowarzyszenie Pro-Senior. W tym doceniona została działalnoś: Haliny Senski, wieloletniej przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Rzadkowie, Alfonsa Nowaka – byłego szefa Gminnego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Stanisława Konysza – w przeszłości nauczyciela, radnego dwóch kadencji, a obecnie członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W dniu 24 października 2014 r. zgłoszeni seniorzy (za wyjątkiem pani Haliny Senski, która z przyczyn zdrowotnych była nieobecna) wzięli udział w konferencji, która odbyła się w ramach XVI edycji Międzynarodowych Spotkań Seniorów w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pile. W trakcie tej konferencji został rozstrzygnięty konkurs na seniora roku 2014 oraz odbyła się uroczysta dekoracja najaktywniejszych seniorów z rejonu pilskiego. Nasi seniorzy otrzymali specjalne listy gratulacyjne oraz publikację „Seniorzy Północnej Wielkopolski 2014 r.”, w której opisana została ich działalność.

Pani Halina Seneka w Kole Gospodyń Wiejskich w Rzadkowie działa od początku jego założenia czyli od 1963 r., a jego szefową jest od trzydziestu dziewięciu lat. Tą zaszczytną funkcję powierzono jej w 1975 r. Jak wspomina pani Halina, pracę społeczną w kole rozpoczęła od zamawiania i rozprowadzania kurcząt i paszy dla członkiń. Później, z dnia na dzień obowiązków zaczęło przybywać. Zaczęła się organizacja przeróżnych kursów, dożynek wiejskich, zabaw karnawałowych, bezpłatnych badań profilaktycznych i uroczystości okolicznościowych. Największą zasługą pani Haliny było przekształcenie dawnego budynku szkolnego w Rzadkowie na wiejską salę. Jak wspomina przewodnicząca, cel udało się osiągnąć po długich staraniach i przy pomocy pani Marianny Matysiak – instruktorki PZKR w Chodzieży. Pani Halina do dnia dzisiejszego sprawuje opiekę nad lokalem, zajmuje się sprawami jego wynajmu oraz angażuje się w organizację prac remontowych, przyczyniających się do zmiany jego wizerunku. W trakcie swej piętnastoletniej prezesury pani Halina sprawdziła się także w roli organizatora wycieczek oraz inicjatora takich społecznych przedsięwzięć jak budowa ogrodzenia przy cmentarzu w Rzadkowie oraz renowacja figury św. Wawrzyńca we wsi. Do dnia dzisiejszego jest główną inicjatorką i koordynatorką przedsięwzięć realizowanych w kole. Bardzo chętnie uczestniczy w różnych gminnych uroczystościach, na które jest zapraszana. Utrzymuje bardzo dobre kontakty z Domem Pomocy Społecznej w Rzadkowie oraz współpracuje z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Rzadkowie. Od 1974 r. jest zalatorką Żywego Różańca.

Oprócz czynów społecznych w wolnych chwilach pani Halina lubi szydełkować oraz robić na drutach. Interesuje się historią Rzadkowa i jej mieszkańców. Z zapartym tchem czyta książki historyczne i przygodowe, pisze również wiersze. Ostatni napisała w tym roku z okazji 600-lecia istnienia wsi Rzadkowo.

Pan Alfons Nowak w młodości był uczestnikiem walk o wolną, suwerenną i demokratyczną Polskę. Przeszedł długi szlak bojowy od Włodawy, przez Wał Pomorski, po Kołobrzeg i Szczecin. Uczestniczył w forsowaniu Odry, Nysy oraz w walkach pod Budziszynem i Dreznem. Uhonorowany został wieloma medalami i odznaczeniami wojskowymi. Jego działalność społeczna na emeryturze skupiała się wokół Gminnego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych (dawniej Związku Bojowników o Wolność i Demokrację) którego członkiem był przez czterdzieści dwa lata. Funkcję prezesa w związku przejął w 1997 r. W trakcie swojej piętnastoletniej prezesury podjął szereg działań mających na celu kształtowanie aktywnych postaw w działaniu dla dobra ojczyzny. Otaczał opieką członków związku oraz wdowy po kombatantach, udzielając im wsparcia w sprawach socjalnych i zdrowotnych. Biorąc udział w tzw. „żywych lekcjach historii” w miejscowych szkołach wychowywał młodzież w duchu patriotycznym oraz przyczynił się do popularyzacji i utrwalenia w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych. Wspólnie z członkami związku otaczał opieką miejsca pamięci narodowej, usytuowane na terenie gminy Kaczory oraz zachęcał młodzież do podobnych działań. Przyczynił się również do ufundowania w 1992 r. nowego sztandaru dla związku. Jako członek pocztu sztandarowego w latach 1975–2014 był współorganizatorem i uczestnikiem wszystkich gminnych uroczystości związanych z walkami o niepodległość. Choć związek rozwiązano w 2012 r. (ze względu na topniejące szeregi członków), pan Alfons nadal uczestniczy w najważniejszych imprezach gminnych. I mimo zaawansowanego wieku nadal chce uczestniczyć w jej życiu .

W wolnych chwilach pan Alfons lubi jeździć na rowerze. W ramach hobby hoduje kozy we własnej zagrodzie. Jednak jak sam przyznaje najwięcej radości sprawia mu wywoływanie uśmiechu na twarzy innych i niesienie pomocy uboższym od siebie.

Stanisław Konysz urodził się w Starym Zbarażu, na Kresach Wschodnich,. Od wielu lat mieszka w Równopolu. Jest absolwentem filologii rosyjskiej na UAM w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w Kijowie. Pracował w Banku PKO w Zielonej Górze, później w Zarządzie Miejskim LOK w Pile. Ostatnie lata przepracował w Szkole Podstawowej w Rzadkowie i Gminnej Szkole Zbiorczej w Kaczorach.

Pan Stanisław społecznie udzielał się już w młodości. Był m.in. założycielem i prezesem Koła Wiejskiego LOK w Rzadkowie, następnie prezesem Zarządu Gminnego LOK w Kaczorach i członkiem Wojewódzkiego Zarządu LOK, działaczem ZSL i Kółka Rolniczego w Równopolu. W 1998 r. został wybrany na radnego gminy Kaczory. Funkcję tą pełnił przez dwie kadencje. W latach 1998-2002 przewodniczył Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu, a w kolejnej kadencji Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Wspólnie z radą podjął wiele trafnych decyzji, które przyczyniły się do realizacji wielu inwestycji na terenie gminy Kaczory. Najważniejsze z nich to: budowa dróg: Dziembowo – Kalina, Kaczory – Piła, budowa kanalizacji oraz rozbudowa szkoły w Kaczorach. Obecnie jako członek Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (działa tam od 2006 r.) pomaga osobą uzależnionym w walce z nałogiem oraz wspiera ich rodziny m.in. poprzez tworzenie grup terapeutycznych, organizowanie kolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych ubóstwem i problemem alkoholowym. Współpracuje z wieloma instytucjami np. sądem, policją, ośrodkiem pomocy społecznej, ośrodkami leczenia uzależnień, a także placówkami szkolnymi, którym przekazuje materiały edukacyjno-informacyjne o uzależnieniach i sposobach ich rozpoznawania

Pan Stanisław interesuje się literaturą faktu i sportem (szczególnie pasjonują go sporty zimowe i siatkówka). Dużo przyjemności sprawia mu praca w ogródku, grzybobranie, czytanie poezji, słuchanie muzyki klasycznej oraz melodyjnych, sensownych piosenek z lat 50, 60. Lubi również kabarety, ale jak samo podkreśla tylko te mądre i kulturalne.

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}