W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

30.07.2013

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

18 lipca w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach odbyła się zaszczytna uroczystość uhonorowania ośmiu par małżeńskich z terenu gminy Kaczory, medalem nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej za długoletnie pożycie małżeńskie.

W okolicznościowym spotkaniu oprócz jubilatów udział wzięły rodziny złotych par, wójt i sekretarz Gminy Kaczory oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kaczorach.

W imieniu Prezydenta medale parom małżeńskim wręczył wójt Brunon Wolski. Natomiast pani sekretarz Gizela Durecka wspólnie z panią Jadwigą Wojnicką kierownikiem USC wręczyły okolicznościowe dyplomy oraz legitymacje. Małżonkowie otrzymali także okolicznościowe kwiaty. Jubilatom złożono najszczersze życzenia i gratulowano dożycia tak pięknego jubileuszu. Po części oficjalnej na wszystkich czekał pyszny tort i lampka szampana, przy której wznoszono toasty za śzłotych małżonkówś. Podczas spotkania jubilaci zdradzili, że podstawą wspólnie przeżytych lat była miłość, wzajemna troska i zrozumienie.

Wśród udekorowanych par podczas czwartkowej uroczystości znaleśli się: Zofia i Zbigniew Rozpłochowie z Kaczor, Barbara i Zygmunt Rajkowie z Morzewa, Zofia i Marian Siodowie z śmiłowa, Helena i Tadeusz Piosikowie z Rzadkowa, Kazimiera i Wacław Waszakowie z Byszewic, Kazimiera i Leon Bogusławcy z Morzewa, Janina i Józef Rentzowie z Morzewa oraz Władysława i Józef Pawłowscy z Morzewa.

 

* * * *

Państwo Zofia i Zbigniew Rozpłochowie zam. w Kaczorach którzy związek małżeński zawarli dnia 25 sierpnia 1962 roku w Białośliwiu.

Państwo Rozpłochowie mieszkają w Kaczorach od kwietnia 1996 roku, wcześniej przez 33 lata mieszkali w Brzostowie. Wychowali 1 córkę i mają 2 wnucząt.

 

Państwo Barbara i Zygmunt Rajkowie zam. w Morzewie którzy związek małżeński zawarli dnia 19 grudnia 1962 roku w Kłecku..

Pan Rajek mieszka w Morzewie od urodzenia a razem w Morzewie mieszkają już ponad 50 lat. Wspólnie wychowali 3 dzieci, mają 4 wnucząt.

 

Państwo Zofia i Marian Siodowie zam. w śmiłowie którzy związek małżeński zawarli dnia 16 lutego 1963 roku w Kaczorach.

Państwo Siodowie mieszkają w śmiłowie od 1971 roku, razem wychowali 4 dzieci i mają 6 wnucząt.

 

Państwo Helena i Tadeusz Piosikowie zam. w Rzadkowie którzy związek małżeński zawarli dnia 19 lutego1963 roku w Kaczorach.

Państwo Piosikowie mieszkają w Rzadkowie od urodzenia. Razem wychowali 2 dzieci i mają 5wnucząt.

 

Państwo Kazimiera i Wacław Waszakowie zam. w Byszewicach którzy związek małżeński zawarli dnia 15 kwietnia 1963 roku w Kaczorach.

Państwo Waszakowie w Byszewicach mieszkają razem już 50 lat, Razem wychowali 3 dzieci, mają 8 wnucząt i 5 prawnucząt.

 

Państwo Kazimiera i Leon Bogusłąwscy zam. w Morzewie którzy związek małżeński zawarli dnia 1 czerwca 1963 roku w Kaczorach.

Państwo Bogusławscy mieszkają w Morzewie od urodzenia. Razem wychowali 3 dzieci i mają 6 wnucząt.

 

Państwo Janina i Józef Rentzowie zam. w Morzewie którzy związek małżeński zawarli dnia 9 czerwca 1963 roku w Kaczorach.

Pan Rentz mieszka w Morzewie od urodzenia a razem z żoną mieszkają od 1963 roku. Razem wychowali 3 dzieci i mają 8 wnucząt.

 

Państwo Władysława i Józef Pawłowscy zam. w Morzewie którzy związek małżeński zawarli dnia 13 lipca 1963 roku w Kaczorach.

Państwo Pawłowscy mieszkają w Morzewie od urodzenia. Razem wychowali 3 dzieci, mają 12 wnucząt i 2 prawnucząt.

 

Monika Baszczyn
Jadwiga Wojnicka

Zdjęcia (7)

{"register":{"columns":[]}}