W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Klauzula informacyjna dotycząca systemu powiadamiania mieszkańców za pomocą SMS

27.02.2023

Klauzula informacyjna – serwis SMS

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r.), dalej nazwane RODO, podaję następujące informacje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory, ul. Pilska 1, 64-810 Kaczory;
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: pukaczewski@hotmail.com
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji dotyczących ważnych wydarzeń z Miasta i Gminy Kaczory w formie wiadomości SMS na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO;
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest podmiot przetwarzający dane osobowe, z którym administrator podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych. Podmiotem tym jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, który zapewnia obsługę i wsparcie techniczne w zakresie serwisu SMS.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania dostępności usługi newsletter lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wymienione prawa można zrealizować kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych korzystając z adresów podanych w pkt. 1 lub 2 niniejszej klauzuli.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na realizowane przez administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (Stawki 2, 00-193 Warszawa, uodo.gov.pl).
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych lub cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie niemożność otrzymywania informacji dotyczących oferowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Kaczorach usług w formie newslettera.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.
{"register":{"columns":[]}}