W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja urzędu stanu cywilnego w Kaczorach

09.03.2015

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja.

Urząd Stanu Cywilnego towarzyszy nam przez całe życie, od przyjścia na świat (czyli od rejestracji urodzenia) aż do śmierci (czyli rejestracji zgonu). Po drodze rejestrujemy małżeństwo (jedno lub kilka) urodziny potomków oraz inne zdarzenia, które mają wpływ na nasz stan cywilny.

W Urzędzie Stanu Cywilnego dokonuje się następujących czynności:

1. Rejestracja urodzeń – sporządzanie aktów urodzenia, wydawanie odpisów, przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, o uznaniu dziecka poczętego a nienarodzonego, o zmianie imienia dziecka.

2. Rejestracja małżeństw – sporządzanie aktów małżeństw cywilnych i konkordatowych, wydawanie odpisów skróconych, zupełnych oraz na drukach międzynarodowych, przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa w przypadku rozwiązania małżeństwa przez rozwód,

3. Rejestracja zgonów – sporządzanie aktów zgonu i wydawanie z nich odpisów.

4. Rejestracja zdarzeń w formie materialno-technicznej w sprawach:

umiejscowienia zagranicznych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,

uzupełniania treści aktów stanu cywilnego o brakujące dane,

prostowania błędów pisarskich na podstawie dokumentów stanu cywilnego,

zmiany imienia i nazwiska ( w formie decyzji administracyjnej)

5. Wydawanie zaświadczeń:

stanowiących podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej,

o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,

o braku aktu stanu cywilnego w danej księdze stanu cywilnego.

o stanie cywilnym (od 1 marca 2015r.)

Zasada rejestracji stanu cywilnego wskazuje, że każde zdarzenie tj. urodzenie, małżeństwo i zgon rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego, w przypadku, gdy osoba żądająca czynności nie ma miejsca zamieszkania w kraju, właściwość miejscową ustala się na podstawie ostatniego miejsca zamieszkania w kraju.

W gminie Kaczory w 2014 roku urodziło się 97 dzieci, zarejestrowano 45 małżeństw oraz zmarło 65 mieszkańców naszej gminy.

Bardzo ważnymi wydarzeniami, które corocznie odbywają się w Urzędzie Stanu Cywilnego w uroczystej formie, są Jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego. Jubilaci, którzy przeżyli w związku małżeńskim 50 i więcej lat odznaczani są medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale te nadawane są tylko raz przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W roku 2014 Prezydent RP przyznał Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla 9 par małżeńskich z gminy Kaczory: Krystyna i Ireneusz Wituccy zam. Dziembówko, Monika i Czesław Wierzbowscy zam. Kaczory, Barbara i Paweł Plewowie zam. Kaczory, Irena i Henryk Chodanienokowie zam. Kaczory, Zofia i Jan Wachowiakowie zam. Prawomyśl, Irena i Edward Gryczkowie zam. Dziembówko, Krystyna i Jan Politowscy zam. Dziembówko, Janina i Kazimierz Martynkowie zam. Dziembowo i Ingeborg i Edmund Nowakowie zam. Śmiłowo.

W imieniu Prezydenta RP medale wręczane są przez Wójta Gminy na uroczystości organizowanej w Urzędzie Gminy. Jubilaci bardzo chętnie uczestniczą w uroczystości dzieląc się swoimi doświadczeniami i przeżyciami, sa ludźmi pogodnymi i pełnymi optymizmu, interesują się problemami swojej gminy oraz są wzorem i wsparciem dla swoich rodzin.

Wszystkim, którzy mogą pochwalić się podobnym stażem małżeńskim i chcieliby otrzymać medale od Prezydenta RP podpowiadamy, jak dostąpić tego zaszczytu. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie nie są przyznawane automatycznie lecz na wniosek zainteresowanych osób. Najpierw należy złożyć stosowne podanie do urzędu stanu cywilnego, następnie wniosek trafia do Wojewody który występuje do kancelarii Prezydenta RP. Procedura przyznawania medali za długoletnie pożycie małżeńskie trwa około 6 miesięcy. Zapraszamy Jubilatów, którzy w 2015 roku obchodzić będą Złote Gody swojego małżeństwa do składania wniosków w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kaczorach.

J.Wojnicka
/kierownik USC w Kaczorach/

{"register":{"columns":[]}}