W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

III Sesja Rady Miasta i Gminy Kaczory

19.06.2024

III sesja Rady Miasta i Gminy Kaczory 19 czerwca 2024 godz. 13:00

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Rady Miasta i Gminy Kaczory

Rada Miasta i Gminy Kaczory zawiadamia mieszkańców, że
w dniu 19 czerwca 2024 r. o godz. 13:00 (środa)
w sali Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Kaczorach
odbędzie się III sesja Rady Miasta i Gminy Kaczory.

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Kaczory
/-/ Marta Woźniak-Hoffmann

Porządek III sesji:

 1. Sprawy porządkowe.
 2. Sprawozdanie nt. działalności w minionym okresie:
  • przewodniczących komisji,
  • Burmistrza.
 3. Debata nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Kaczory za 2023 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Kaczory za 2023 r.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kaczory za 2023 r.
  a) sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kaczory za 2023 r.,
  b) opinia RIO w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kaczory za 2023 r.,
  c) dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kaczory za 2023 r.,
  d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miast i Gminy Kaczory za 2023 r.
 6. Absolutorium dla Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:
  a) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.
  b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Kaczory za 2023 r.
  c) odczytanie opinii RIO w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium za 2023 r.
  d) poddanie pod głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Kaczory za 2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2024-2029.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brodna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brodna.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Kaczory.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Kaczory.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 14. Informacja o złożonych interpelacjach
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 17. Zakończenie.

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.06.2024 08:20 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rada Miasta i Gminy Kaczory
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
III Sesja Rady Miasta i Gminy Kaczory 2.0 19.06.2024 13:10 Mateusz Grzesiuk
III Sesja Rady Miasta i Gminy Kaczory 1.0 12.06.2024 08:20 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}