W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Gmina Kaczory nagrodzona certyfikatem

21.09.2015

Gmina Kaczory nagrodzona certyfikatem

Gmina Kaczory od wielu lat znajduje się w czołówce gmin wiejskich w Wielkopolsce, które stwarzają bardzo dobre warunki do zamieszkiwania oraz prowadzenia biznesu.

Licząca blisko 7800 mieszkańców gmina Kaczory od wielu lat jest w pełni wyposażona w infrastrukturę techniczną. Wszystkie sołectwa wchodzące w jej skład są zgazyfikowane, stelefonizowane, wyposażone w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Dysponują zmodernizowaną infrastrukturą drogową. We wszystkich sołectwach funkcjonują sale wiejskie z pełnym zapleczem kuchennym oraz boiska sportowe do gry piłkę nożną, koszykową i siatkową. Dzieci i młodzież mają tu bardzo dobre warunki do kształcenia i rozwoju. W gminie funkcjonuje gimnazjum, trzy nowoczesne dobrze wyposażone szkoły podstawowe o klasach I –VI, jedna szkoła podstawowa o klasach I-III oraz szkoła filialna o tej samej strukturze. Przy szkołach w Kaczorach, Dziembowie i Śmiłowie usytuowane są nowoczesne hale sportowe. W Kaczorach do dyspozycji dzieci mają basen i boisko wielofunkcyjne. Dumą gminy są także przedszkola, od 1990 r. dostępne dla wszystkich chętnych dzieci. Każda z siedmiu placówek posiada bezpieczny plac zabaw, otwarty także popołudniami i w weekendy. Samorząd co roku realizuje szereg inwestycji, które mają podnieść standard życia mieszkańców. Obecnie modernizowana jest oczyszczalnia ścieków oraz ulice na os. Przylesie w Kaczorach. Planowane są kolejne inwestycje: rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach, budowa ścieżek pieszych i rowerowych wokół jez. Kopcze, budowa dróg Rzadkowo-Morzewo oraz Dziembowo-Kaczory.

System wsparcie dla biznesu oferowany przez miejscowy samorząd, pełna infrastruktura techniczna oraz bardzo dobry stan dróg ułatwiają prowadzenie działalności miejscowym podmiotom gospodarczym. Przedsiębiorstwa, których jest tu około 400 mogą liczyć m.in. na: ulgi podatkowe, promocję gospodarczą, doradztwo przy realizacji procesu inwestycyjnego, pomoc przy naborze pracowników, w znalezieniu działki budowlanej czy przy zmianie zapisów dotyczących funkcji nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Wszystkie powyższe działania podjęte przez samorząd na rzecz podniesienia standardu życia mieszkańców oraz zapewnienia jak najlepszych warunków dla rozwoju działalności gospodarczej, zostały w tym roku docenione przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, który przyznał gminie Kaczory certyfikat „Gmina Fair Play 2015”. Jego wręczenie wójtowi gminy Brunonowi Wolskiemu oraz przewodniczącemu Rady Gminy Kaczory Stefanowi Kowalowi nastąpiło podczas uroczystej gali, która odbyła się 23 października w Warszawie.

Do programu certyfikacyjnego gmina przystąpiła w marcu br. w kategorii gmin wiejskich wielofunkcyjnych. Program składał się z dwóch etapów i był realizowany od kwietnia do września br. W trakcie programu niezależni audytorzy dokonali rzetelnej weryfikacji działalności samorządu. Pierwszy etap składał się z wnikliwej analizy ankiety nadesłanej przez gminę. W ankiecie ocenie podlegały m.in.: działania w zakresie poprawy standardu życia mieszkańców, promocja gminy, warunki prowadzenia działalności gospodarczej, organizacja i jakość obsługi inwestorów, infrastruktura techniczna, dostępność transportowa, oferta inwestycyjna, wsparcie dla biznesu, jakość i zakres infrastruktury biznesu oraz inwestycji własnych. W ramach drugiego etapu przeprowadzony został audyt certyfikacyjny oraz badanie losowo wybranych inwestorów, którzy realizowali lub rozpoczęli proces inwestycyjny na terenie gminy. Audyt miał za zadanie potwierdzić informacje zawarte w ankietach i uzyskać dodatkowe informacje, świadczące o przyjazności i rzetelności samorządu. W ramach audytu, który odbył się w dniu 17 sierpnia br. zorganizowane zostały spotkania z pracownikami Urzędu Gminy oraz przedstawicielami biznesu. Odbyła się również wizytacja obiektów inwestycyjnych zrealizowanych w latach 2010-2015. Podczas wizytacji gmina Kaczory miała okazję pochwalić się swoim sztandarowym przedsięwzięciem w zakresie infrastruktury sportowej – budową krytej pływalni oraz innymi zrealizowanymi inwestycjami: rozbudową szkoły w Dziembowie wraz z salą gimnastyczną, budową WDK w Jeziorkach, modernizacją Wielkich Domów Kultury w Dziembowie i Śmiłowie, budową boiska wielofunkcyjnego w Kaczorach oraz inwestycjami w zakresie infrastruktury drogowej. Podczas audytu wysoko oceniona została infrastruktura techniczna, sportowa, stan dróg oraz baza oświatowa. Wizytówką gminy były także miejscowe przedsiębiorstwa, które audytor programu miał okazję odwiedzić.

Na podstawie rekomendacji, przygotowanej przez audytora kapituła konkursu we wrześniu br. podjęła decyzję o przyznaniu gminie Kaczory certyfikatu „GMINA FAIR PLAY 2015” .

Certyfikat został wręczony przedstawicielom władzy samorządowej podczas uroczystej gali, podsumowującej XIV edycję konkursu „GMINA FAIR PLAY- CERTYFIKOWANA LOKALIZACJA INWESTYCJI”, która odbyła się 23 października w Warszawie. Uroczystego wręczenia certyfikatu dokonał Mieczysław Bąk – Prezes Zarządu Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” w asyście Andrzeja Arendarskiego – Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej i Janusza Piechocińskiego – Wicepremiera i Ministra Gospodarski.

– Uzyskany certyfikat jest nie tylko ukoronowanie dotychczasowych działań podjętych przez tutejszy samorząd, ale także bodźcem motywującym do utrzymania dotychczasowego poziomu obsługi mieszkańców i inwestorów oraz do poszukiwania nowych dróg rozwoju i kanałów promocji oferty inwestycyjnej. Certyfikat ma wzmocnić konkurencyjność gminy, wpłynąć na kształtowanie pozytywnego jej wizerunku oraz być dla gminy dodatkowym argumentem w kontaktach z biznesem – przekonuje Paulina Banasik – inspektor ds. promocji gminy.

Warto nadmienić, że tytuł „Gmina Fair Play” to nie jedyne wyróżnienie, które otrzymała gmina. Kaczory mogą pochwalić się także: I miejscem w konkursie „Piękna wieś dziełem jej mieszkańców” (2003 r.), wyróżnieniem „Inwestor na medal” w XIV edycji konkursu „Budowniczy Polskiego Sportu” za budowę Krytej Pływalni w Kaczorach (2013 r.), wyróżnieniem specjalnym w konkursie „Działania proekologiczne w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” za projekt „Skanalizowanie całej gminy” (2003 r.), V miejscem w ogólnopolskim rankingu „Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom” (2003 r.), 47 miejscem w rankingu „Samorządowi Liderzy Funduszy Strukturalnych” (2005 r.) oraz 11 miejscem w II edycji konkursu „Teraz Polska” pod patronatem Prezydenta RP (2009 r.), nagrodą w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” za projekt „I Turniej Gmin Powiatu Pilskiego” (2006 r.), nominacją do tytułu „Przyjaźni Środowisku” pod patronem Prezydenta RP (2004 r.) oraz do tytułu HIT’2006 za inwestycje zrealizowane w ostatnim 15-leciu (2007 r.). W 2004 r. gmina Kaczory znalazła się także w „Złotej Setce Samorządów” – rankingu zorganizowanym przez „Rzeczpospolitą” i Centrum Badań Regionalnych w Warszawie.

Zdjęcia (6)

{"register":{"columns":[]}}