W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Gmina Kaczory gościła delegację z Francji

18.10.2016

Gmina Kaczory gościła delegację z Francji

W piątek, 7 października gmina Kaczory gościła 23-osobową delegację samorządowców z Francji. W skład delegacji weszli przedstawiciele gmin regionu Bretanii. Wizyta w gminie Kaczory była częścią programu pięciodniowego pobytu w Wielkopolsce, zorganizowanego przy współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Celem wizyty samorządowców francuskich w Wielkopolsce było zapoznanie się z bieżącą problematyką funkcjonowania samorządu terytorialnego, szczególnie w zakresie zadań i kompetencji na poszczególnych poziomach administracji samorządowej w Polsce. Francja rozpoczęła bowiem proces reformowania swoich struktur lokalnych, stąd chęć zdobycia doświadczeń i wymiany dobrych praktyk pośród środowiska samorządowego. Pobyt w gminie Kaczory pozwolił zaznajomić się z zadaniami realizowanymi przez samorząd na szczeblu gminnym.

Po przybyciu do Kaczor, delegaci zostali zaproszeni na spotkanie do Urzędu Gminy, gdzie w obecności przewodniczącego Rady Gminy pana Stefana Kowala oraz pracowników urzędu wysłuchali prelekcji na temat procesów rozwojowych gminy Kaczory. Prelekcja wygłoszona przez wójta gminy Kaczory pana Brunona Wolskiego okazała się niezwykle interesująca dla naszych gości i wywołała ożywioną dyskusję. Podczas wycieczki objazdowej po sołectwach gminy, która miała miejsce w dalszej części dnia, goście z Francji wizytowali miejscowe zakłady pracy i obiekty użyteczności publicznej. Odwiedzili przedsiębiorstwa „Almar” i „Darpol”, gdzie zapoznali się ze specyfiką działalności tych firm. Byli gośćmi w Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach. Zwiedzili Muzeum Trofeów Myśliwskich w Śmiłowie i kościół pw. Przemieniania Pańskiego w Morzewie. Zobaczyli jak wygląda pływalnia „Relaks” w Kaczorach i Wiejski Dom Kultury w Dziembówku. Podczas wizyty w Dziembówku dowiedzieli się jaką funkcję pełni we wsi sołtys i czym zajmuje się miejscowe koło gospodyń wiejskich. Ostatnim punktem w programie wycieczki była wizyta w remizie strażackiej w Kaczorach, gdzie Florian Kledzik – komendant gminny OSP przedstawił informacje na temat funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.

Wizyty w miejscowych zakładach pracy i różnych obiektach użyteczności publicznej pozwoliły delegacji francuskiej lepiej poznać gminę Kaczory i nadały praktycznego wymiaru całej wizycie.

Była to pierwsza wizyta delegacji francuskiej w gminie Kaczory. Być może będzie ona początkiem trwałej współpracy partnerskiej między gminą Kaczory a gminami z regionu Bretanii.

Zdjęcia (10)

{"register":{"columns":[]}}