W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dofinansowanie na restaurację zabytków

20.12.2012

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja.

Na konserwację, restaurację lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Kaczory można uzyskać dofinansowanie ze środków budżetu gminy. Wartość uzyskanej pomocy finansowej na prace przy jednym zabytku może wynieść do 50 % poniesionych nakładów, a w przypadku gdy zabytek wymaga niezwłocznego podjęcia prac – 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac.

Zasady udzielania dotacji określa uchwała nr XVIII/125/2012, którą Rada Gminy Kaczory podjęła w dniu 27 listopada 2012 r.

O dotację może ubiegać się podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu lub stosunku zobowiązaniowego. Podstawą uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku, zawierającego projekt prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Rada Gminy na mocy odrębnej uchwały. Kolejny krok to zawarcie umowy o udzielenie dotacji, które następuje po upływie 14 dni od podjęcia uchwały przyznającej dotację. Po zakończeniu zadania pomiot otrzymujący pomoc finansową składa pisemne sprawozdanie z wykorzystania dotacji. Rozlicznie dofinansowania następuje do 31 grudnia roku budżetowego, w którym dotacja została przekazana.

. Szczegóły dotyczące wniosku, umowy o udzielenie dotacji oraz sprawozdania zainteresowani znajdą w uchwale nr XVIII/125/2012 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 listopada 2012 r.

{"register":{"columns":[]}}