W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dodatki mieszkaniowe

15.04.2013

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja.

Dodatki mieszkaniowe przyznawane są zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r Nr 71, poz. 734 z późn. zmianami) oraz w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 ).

Głównym założeniem ustawy jest obligatoryjna pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych dla tych najemców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i nie mają wystarczających środków na pokrycie czynszów najmu oraz innych wydatków na mieszkanie. Dodatek mieszkaniowy jest to rodzaj publicznoprawnego świadczenia pieniężnego przysługującego osobie, która spełnia określone prawem warunki. Ustawa reguluje, komu przysługuje dodatek mieszkaniowy określając tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, kryterium dochodowe przypadające na każdą osobę w danym gospodarstwie domowym i normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego, jako niezbędne przesłanki uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

Normatywna powierzchnia wynosi: osoba samotna – 35 m2, dwie osoby – 40 m2, trzy osoby – 45 m2, cztery osoby – 55 m2, pięć osób – 65 m2, sześć osób – 70 m2. Jeżeli choć jedna osoba jest niepełnosprawna i porusza się na wózku inwalidzkim, ten limit można powiększyć o 15 m2.

Istotnym kryterium przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego jest dochód przypadający na każdą osobę w danym gospodarstwie domowym. Określa się go jako procent najniższej emerytury.

O dodatek mieszkaniowy ma prawo ubiegać się każda osoba zajmująca lokal mieszkalny na podstawie tytułu prawnego spełniając jednocześnie warunki wynikające z ustawy.

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna złożyć w urzędzie gminy:

  • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
  • deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego.

Brak tytułu prawnego do lokalu wyklucza przyznanie mieszkańcowi gminy dodatku mieszkaniowego.

Jadwiga Wojnicka
/kierownik USC w Kaczorach/

{"register":{"columns":[]}}