W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie w sprawie konsultacji z mieszkańcami ul. Żeromskiego

Herb i nazwa

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2022 Burmistrza Miasta Chodzieży  z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami ul. Żeromskiego w Chodzieży dotyczących koncepcji zagospodarowania Sąsiedzkiego Ogrodu Społecznego

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, ze zm.) oraz uchwały nr L/437/2014 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 1 października 2014 r., poz. 5023) zarządzam, co następuje:


 

 § 1.  1.   Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z osobami zamieszkującymi przy ul. Żeromskiego w Chodzieży.

2. Przedmiotem konsultacji jest koncepcja zagospodarowania Sąsiedzkiego Ogrodu Społecznego na tzw. fyrtlu Żeromskiego.

 § 2.  Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.chodziez.pl i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży w terminie od dnia 14 lutego 2022 r.

§ 3. Konsultacje odbędą się w dniach 28 luty 2022 r. – 14 marca 2022 r. w formie:

1. spotkania otwartego i warsztatów – w dniu 28 lutego 2022 r. w Centrum Aktywnej Integracji i Rehabilitacji przy ul. Jagiellońskiej 5;

2. pisemnej poprzez zbieranie uwag i opinii mających na celu stworzenie ostatecznej formy projektu zagospodarowania ogrodu – w dniach od 28 lutego 2022 r. do 14 marca 2022 r. do skrzynki Centrum Aktywnej Integracji i Rehabilitacji przy ul. Jagiellońskiej 5.

 § 4 Wynik konsultacji ogłoszony zostanie w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.chodziez.pl, na stronie facebookowej „Rewitalizacja Chodzież Od Nowa” oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży w terminie do 30 dni od zakończenia konsultacji społecznych.

 § 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

 


 

{"register":{"columns":[]}}