W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zaproponuj nazwę ronda w Chodzieży

Komunikat Burmistrza Miasta Chodzieży

Burmistrz Miasta Chodzieży, serdecznie zaprasza mieszkańców miasta Chodzieży do zaproponowania nazwy ronda na skrzyżowaniu ulic Ofiar Gór Morzewskich, Marii Dąbrowskiej, Wiosny Ludów i Mostowej.

Dotychczas do Urzędu Miejskiego w Chodzieży wpłynęły w tej sprawie wnioski instytucji i stowarzyszeń. Chodzieskie Stowarzyszenie Patriotyczne proponuje nadanie skrzyżowaniu imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego, natomiast Powiat Chodzieski (zarządca w/w dróg i samego skrzyżowania) popiera patronat ks. Leonarda Kurpisza. Równolegle do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej o upamiętnienie w przestrzeni miejskiej ks. Leonarda Kurpisza.

Jak wskazują wnioskodawcy ks. Leonard Kurpisz to postać zasłużona dla miasta i Wielkopolski. Był proboszczem parafii chodzieskiej w latach 1924-36, patriotą i działaczem społeczno-kulturalnym, współtwórcą szeregu organizacji i towarzystw polskich. Był autorem pierwszej monografii Chodzieży pt. "Kronika Kościołów Chodzieskich" wydanej w 1933 roku, która do dzisiaj jest cennym źródłem wiedzy o historii miasta i okolic.

Natomiast pomysłodawca upamiętnienia Witolda Pileckiego wymienia, iż był on harcerzem, społecznikiem, ziemianinem i artystą, oficerem Wojska Polskiego i konspiratorem. Uczestniczył w walkach o niepodległość Rzeczypospolitej.

Burmistrz Miasta Chodzieży postanowił, że o wyborze patrona tego ronda zdecydują mieszkańcy miasta Chodzieży w konsultacjach społecznych. Konsultacje w tej kwestii zostaną podzielone na dwa etapy:

  1. W pierwszym ich etapie mieszkańcy miasta Chodzieży mogą, w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku, przesyłać własne propozycje nazwy/patrona ronda wraz z krótkim uzasadnieniem na adres poczty elektronicznej konsultacje@chodziez.pl. Najciekawsze propozycje uwzględnione zostaną w II etapie konsultacji.
  2. W drugim ich etapie przeprowadzone zostanie głosowanie w formie ankietyzacji mieszkańców. Mieszkańcy głosować będą na jedną z proponowanych wcześniej nazw (Rotmistrz Witold Pilecki, ks. Leonard Kurpisz) oraz nowych, wybranych spośród propozycji przesłanych w 1. etapie konsultacji. Głosowanie o zasięgu ogólnomiejskim przeprowadzone zostanie w terminie do końca sierpnia br. Szczegółowe jego zasady precyzować będzie zarządzenie Burmistrza w przedmiotowej sprawie.
  3. Następnie, jesienią br., podjęta zostanie uchwała Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie wyboru patrona tego ronda.
{"register":{"columns":[]}}