W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

"Zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr.1 im. Stanisława Staszica i Szkoły Podstawowej nr.3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży w ramach projektu ZDALNA SZKOŁA"

Urząd Miejski w Chodzieży zakupił laptopy do zdalnej nauki w czasie epidemii

Gmina Miejska w Chodzieży w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w związku z realizacją projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego zakupiła laptopy dla uczniów chodzieskich szkół.

W kwietniu ruszył program rządowy Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła“. Projekt umożliwił samorządom zakup komputerów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Program nie wymagał wkładu własnego ze strony samorządu, a Gminie Miejskiej w Chodzieży udało się pozyskać 69 999,80 zł.

Zakupione laptopy zostały przekazane do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica i Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży. Komputery mają ułatwić uczniom zdalną naukę podczas stanu epidemii.  Obecna sytuacja wymaga posiadania odpowiedniego sprzętu, którym nie wszyscy uczniowie dysponowali. Wyposażenie szkół w odpowiedni sprzęt techniczny, umożliwia każdemu uczniowi i nauczycielowi realizację zdalnych lekcji, które odbywają się na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Chodzież, w ramach projektu „Zdalna Szkoła+”, po raz drugi pozyskała środki unijne na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych


Tym razem w ramach projektu „Zdalna Szkoła +” udało się uzyskać dofinansowanie na kwotę 74 148,48 złotych. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie Zapytania Ofertowego zakupione zostały laptopy dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica i Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży w kwocie 67 010,40 złotych.

Łącznie Gmina Miejska w Chodzieży, aplikując o środki z dwóch programów, zakupiła laptopy na łączną kwotę 137 010,20 złotych.


Sprzęt zakupiony w ramach programów „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” wykorzystywany jest do realizacji nowych zadań związanych ze zdalnym nauczaniem w związku ze stanem epidemii. Zakupiony został przede wszystkim z myślą o najbardziej potrzebujących uczniach rodzin wielodzietnych. Natomiast po powrocie lekcji do szkół, zakupiony sprzęt wykorzystywany będzie do prowadzenia lekcji i zajęć pozalekcyjnych, co oznacza, że zasoby edukacyjne obu chodzieskich szkół, znacząco się poprawią, co bezpośredni przełoży się na możliwość zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu.

Projekty „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” są odpowiedzią na obecną sytuację szkół funkcjonujących w warunkach pandemii, jednocześnie są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Zdjęcia (5)

{"register":{"columns":[]}}