W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zagłosuj! Wybierz nazwę dla chodzieskiego ronda

Tekst - komunikat o konsultacjach

Burmistrz Miasta Chodzieży zaprosił mieszkańców do zaproponowania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulic Ofiar Gór Morzewskich, Marii Dąbrowskiej, Wiosny Ludów i Mostowej. Konsultacje w tej kwestii zostały podzielone na dwa etapy.

W pierwszym ich etapie mieszkańcy miasta Chodzieży mogli, w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku, przesyłać swoje propozycje nazwy/patrona ronda wraz z krótkim uzasadnieniem na adres poczty elektronicznej konsultacje@chodziez.pl. Równocześnie Burmistrz powołał komisję ds. konsultacji, w skład której wchodzili przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, tutejszego Urzędu oraz chodziescy historycy. Pierwszym zadaniem Komisji było dokonanie wstępnej selekcji przesłanych przez mieszkańców propozycji. Komisja z różnych powodów wykluczyła 9 nazw/patronów. Do drugiego etapu konsultacji zakwalifikowano następujące propozycje nazwy ronda:

  • "Grzymalitów" - Herbem „Grzymała” legitymowali się dawni właściciele Chodzieży: Potuliccy i Grudzińscy. Od ich znaku rodowego wywodzi się obecny herb Chodzieży;
  • "Klary Budnowskiej" - Chodzieżanka, popularyzatorka ruchu ZHP, wychowawca młodzieży, związana z zespołem śpiewaczym „Halka”;
  • "ks. Leonarda Kurpisza" - Proboszcz parafii pw. św. Floriana w Chodzieży w latach 1924-1936, patriota i działacz społeczny, autor pierwszej monografii Chodzieży „Kronika kościołów chodzieskich”;
  • "Pierwszych Piastów" - Dynastia Piastów, z którą wiąże się ściśle założenie Państwa Polskiego wywodzi się z Wielkopolski. Uhonorowanie Piastów łączy się także z nadchodzącą, 1000 rocznicą koronacji Bolesława Chrobrego;
  • "Rotmistrza Witolda Pileckiego" - Rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz.
Zarządzeniem z dnia 14 lipca 2022 r. Burmistrz ogłosił drugi etap konsultacji społecznych. W jej ramach pełnoletni mieszkańcy miasta mogą głosować na jednego z w/w patronów. Głosowanie odbywa się w formie ich ankietyzacji. Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}