W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wybrana nazwa ronda

Komunikat dotyczący wyboru nazwy ronda

Urząd Miejski w Chodzieży informuje, że na podstawie:

  • Uchwały nr L/437/2014 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży,

  • Zarządzenia nr 0050.131.2022 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Chodzieży w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulic Ofiar Gór Morzewskich, Marii Dąbrowskiej, Wiosny Ludów i Mostowej

 

w okresie od 14 lipca do 31 sierpnia 2022 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne z pełnoletnimi mieszkańcami miasta Chodzieży w formie ich ankietyzacji, w temacie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulic Ofiar Gór Morzewskich, Marii Dąbrowskiej, Wiosny Ludów i Mostowej. Konsultacje podyktowane były wnioskami chodzieskich stowarzyszeń: Chodzieskiego Stowarzyszenia Patriotycznego z dnia 8 kwietnia 2022, Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej z dnia 12 maja 2022 r., na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków TMZCh z dnia 26 marca 2022 r. oraz opinii zarządcy przedmiotowego skrzyżowania z dnia 27 kwietnia 2022 r. Do propozycji przedstawionych przez w/w organizacje dołączono propozycje mieszkańców przekazane elektronicznie na adres konsultacje@chodziez.pl

Burmistrz Miasta Chodzieży Zarządzeniem nr 0050.131.2022 z dnia 14 lipca 2022 r. zdecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych o zasięgu lokalnym, wśród pełnoletnich osób zamieszkałych na terenie miasta Chodzieży, w formie ich ankietyzacji.

Rezultatem niniejszych konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców miasta Chodzieży w zakresie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulic Ofiar Gór Morzewskich, Marii Dąbrowskiej, Wiosny Ludów i Mostowej, w postaci wyboru jego patrona – Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Materiały

Komuniakt
R​_komunikat​_Burmistrza-1.jpg 0.27MB
komunikat
R​_komunikat​_Burmistrza-2.jpg 0.33MB
komunikat
R​_komunikat​_Burmistrza-3.jpg 0.26MB
{"register":{"columns":[]}}