W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19, na stronie znajdują się logotypy Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Informacje dotyczące Programu Cyfrowa Gmina

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” Urząd Miejski w Chodzieży informuje, że po przeprowadzonej procedurze przetargowej została podpisana umowa z Wykonawcą na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach Programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”.

Zgodnie z umową Wykonawca ma 90 dni na realizację zamówienia, co w praktyce oznacza, że przekazanie sprzętu nastąpi w listopadzie 2022 r.

O terminie podpisania umowy dotyczącej przekazania sprzętu i niezbędnych dokumentach do jej zawarcia będziemy Państwa informować pisemnie i telefonicznie.

Istotne aktualności dot. programu będziemy zamieszczać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

Projekt grantowy ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.​

{"register":{"columns":[]}}