W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

15.10.2021

Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów

CYFROWA GMINA - WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM –„GRANTY PPGR”

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

W ramach programu można ubiegać się o:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;

  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.


 

DOSTĘPNY WNIOSEK SKIEROWANY JEST DO MIESZKAŃCÓW MIASTA CHODZIEŻY

  • wniosek należy złożyć oddzielnie dla każdego dziecka;

  • niezbędne jest dołączenie wymaganych załączników, w tym potwierdzenie zatrudnienia osoby krewnej w PPGR (na etapie wniosku do wglądu)

Maksymalna kwota jaka może być przeznaczona na dziecko/pełnoletniego ucznia szkoły średniej to 3 500 PLN w przypadku zakupu komputera stacjonarnego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami lub laptopa oraz 1 500 PLN w przypadku zakupu tabletu.

JEST TO MAKSYMALNA KWOTA PRZYPADAJĄCA NA JEDNO DZIECKO

W PRZYPADKU WNIOSKOWANIA O UBEZPIECZENIE SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIE I/LUB DOSTĘP DO INTERNETU ZOSTANIE ZAKUPIONY TAŃSZY KOMPUTER LAPTOP LUB TABLET (sprzęt o niższych parametrach)

NABÓR WNIOSKÓW PROWADZONY JEST DO 29.10.2021 r.

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży
ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

Przyjmowanie wniosków odbywa się w poniedziałki w godz. 8.00 – 16.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.00 – 15.30 oraz w piątki w godz. 07.30 do 14.00

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr


 

Materiały

Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”
Wniosek​_PPGR.pdf 0.21MB
OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy
Załącznik​_nr​_1​_do​_wniosku.pdf 0.25MB
OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy
Załącznik​_nr​_2​_do​_wniosku.pdf 0.26MB
OŚWIADCZENIE O BRAKU DOSTĘPU DO INTERNETU
Załącznik​_nr​_3​_do​_wniosku.pdf 0.15MB
{"register":{"columns":[]}}