W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uwaga obdarowani w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Baner - granty PPGR

Urząd Miejski w Chodzieży przypomina o konieczności złożenia oświadczeń stanowiących Załącznik do podpisanej umowy darowizny w ramach programu.

 

Oświadczenia dotyczące posiadania i użytkowania sprzętu komputerowego należy złożyć w formie papierowej dla każdej umowy oddzielnie w terminie 01.06.2023 r. – 30.06.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież,
w kancelarii Urzędu.

Druki oświadczeń są dostępne w kancelarii urzędu.

 

Zgodnie z zapisami umowy niezłożenie oświadczeń w wyznaczonym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy, a tym samym koniecznością zwrotu środków za przedmiot umowy w terminie 30 dni od dnia wypowiedzenia umowy, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania środków w ramach Grantu przez Operatora programu do dyspozycji Darczyńcy.

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisami umowy Obdarowany ma obowiązek poinformować pisemnie Darczyńcę o zmianie swojego adresu zamieszkania, najpóźniej
w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia zmiany adresu.

{"register":{"columns":[]}}