W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Urząd Miejski w Chodzieży infomuje o planowanych kontrolach

baner nt. kontroli UM

Urząd Miejski w Chodzieży informuje Mieszkańców, że w oparciu o obowiązujące przepisy prawa:

art. 33 ust. 3, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r ; poz. 40, ze zm), art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r ; poz. 2519, ze zm), art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r ; poz. 2556, ze zm.) oraz art. 27g ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków z dnia 21 listopada 2008r. (t.j. Dz.U. z 2022 r ; poz. 438, ze zm.)

przeprowadzi planowane kontrole w zakresie:

- segregacji odpadów komunalnych,

- odprowadzania ścieków (zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków),

- zgodności użytkowanego źródła ciepła lub spalania paliw ze złożoną deklaracją do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Kontrole będą obejmować również punkty, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

 

Kontrole rozpoczną się w drugiej połowie maja 2023 roku i będą prowadzone przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Chodzieży posiadających legitymacje służbowe.

 

Prosimy właścicieli nieruchomości o wyrozumiałość oraz o przygotowanie wymaganych dokumentów, które będą stanowić przedmiot kontroli, tj.: umowa na wywóz nieczystości ciekłych/ osadów ściekowych, dowody uiszczania opłat za te usługi.

 

 

 

PLAN KONTROLI BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 

MAJ 2023

 

 

 1. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

 

 1. Zakres kontroli:

  1. Gospodarowanie nieczystościami ciekłymi, polegająca na kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków, sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz weryfikacji umów na odbieranie tychże nieczystości;

  2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegająca na kontroli prawidłowej segregacji odpadów oraz kompostowników na odpady biodegradowalne;

  3. Ochrona powietrza, polegająca na weryfikacji i porównaniu danych zawartych w deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ze stanem faktycznym, m.in. deklarowanych źródeł ciepła i paliwa (opału);

 2. Obszar działań kontrolnych:

  1. ul. Podgórna;

  2. ul. Jana Kochanowskiego;

  3. ul. Tadeusza Siejaka;

  4. ul. Poznańska;

  5. ul. Ceramiczna;

  6. ul. Świętokrzyska;

  7. ul. Ofiar Gór Morzewskich;

    

 3. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (działalność gospodarcza)

   

  1. Zakres kontroli:

   1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegająca na kontroli posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych, zgodności zapisów umowy z lokalnym regulaminem utrzymania czystości i porządku oraz dowodów uiszczenia opłat za te usługi;

  2. Obszar działań kontrolnych:

   1. ul. Adama Mickiewicza;

   2. ul. Wojska Polskiego;

   3. ul. Józefa Raczkowskiego;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN KONTROLI

BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY

Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 

CZERWIEC 2023

 

 

 

 

 1. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

 

 1. Zakres kontroli:

  1. Gospodarowanie nieczystościami ciekłymi, polegająca na kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków, sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz weryfikacji umów na odbieranie tychże nieczystości;

  2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegająca na kontroli prawidłowej segregacji odpadów oraz kompostowników na odpady biodegradowalne;

  3. Ochrona powietrza, polegająca na weryfikacji i porównaniu danych zawartych w deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ze stanem faktycznym, m.in. deklarowanych źródeł ciepła i paliwa (opału);

 2. Obszar działań kontrolnych:

  1. ul. Miodowa;

  2. ul. Wiejska;

  3. ul. Notecka;

  4. ul. Zdrojowa;

  5. ul. Poznańska;

  6. ul. Ceramiczna;

  7. ul. Gajowa;

  8. ul. Marii Konopnickiej;

    

 3. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (działalność gospodarcza)

   

  1. Zakres kontroli:

   1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegająca na kontroli posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych, zgodności zapisów umowy z lokalnym regulaminem utrzymania czystości i porządku oraz dowodów uiszczenia opłat za te usługi;

  2. Obszar działań kontrolnych:

   1. ul. Tadeusza Kościuszki;

   2. ul. Stefana Żeromskiego;

   3. ul. Mostowa;

   4. ul. Adama Mickiewicza;

 

 

 

 

 

 

 

PLAN KONTROLI

BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY

Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 

LIPIEC 2023

 

 

 

 

 1. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

 

 1. Zakres kontroli:

  1. Gospodarowanie nieczystościami ciekłymi, polegająca na kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków, sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz weryfikacji umów na odbieranie tychże nieczystości;

  2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegająca na kontroli prawidłowej segregacji odpadów oraz kompostowników na odpady biodegradowalne;

  3. Ochrona powietrza, polegająca na weryfikacji i porównaniu danych zawartych w deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ze stanem faktycznym, m.in. deklarowanych źródeł ciepła i paliwa (opału);

 2. Obszar działań kontrolnych:

  1. ul. Leśna;

  2. ul. Osiedle Leśne;

  3. ul. Tadeusza Siejaka;

  4. ul. Zwycięstwa;

 

 1.  

 2. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (działalność gospodarcza)

   

  1. Zakres kontroli:

   1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegająca na kontroli posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych, zgodności zapisów umowy z lokalnym regulaminem utrzymania czystości i porządku oraz dowodów uiszczenia opłat za te usługi;

  2. Obszar działań kontrolnych:

   1. ul. Jana Kochanowskiego;

   2. ul. Ofiar Gór Morzewskich;

 

 

 

 

 

 

{"register":{"columns":[]}}