W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Projekt „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – zakończony etap techniczny

Park przy miejskiej bibliotece przed i po rewitalizacji

 

 

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej  9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.2 – Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”,  Poddziałanie 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, w Ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 9 mln zł. Celem projektu było m.in. polepszenie stanu technicznego obszaru zdegradowanego, wyznaczonego do rewitalizacji.

W rezultacie polepszył się stan wizualny fyrtla ul. Żeromskiego, który wzbogacił się o nową infrastrukturę techniczną – nowa nawierzchnia chodników, jezdni wewnątrz osiedla Żeromskiego, nowe oświetlenie, nowe miejsca postojowe dla mieszkańców; pojawiły się elementy małej architektury tj. ławki, donice z kwiatami, huśtawki, mały plac zabaw, stół do gry w ping-ponga oraz nowe kosze na śmieci i pojemniki pół podziemne do selektywnej zbiórki odpadów. Zamontowane zostały również całkiem nowe elementy w przestrzeni publicznej Chodzieży, mianowicie postawione na postumentach rzeźby o ciekawej formie przestrzennej i kolorystyce, przy których znajdują się kody QR przekierowujące użytkowników smartphonów do strony www Biblioteki Miejskiej w Chodzieży. Zostały wykonane nowe nasadzenia roślin – drzew, zieleni średniej i niskiej. W obszarze fyrtla ul. Żeromskiego, przy ul. Jagiellońskiej 5 został wyremontowany budynek przeznaczony do działalności podmiotu ekonomii społecznej, gdzie 7 października br. wznowiło swoją działalność po przeprowadzce Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra "Bioderko”. W ten sposób powstało Centrum Aktywnej Integracji i Rehabilitacji zrzeszające i uaktywniające osoby z niepełnosprawnościami – miejsce w pełni dostosowane technicznie do przemieszczania się osób tej grupy społecznej.

W ramach rewitalizacji utworzona została również Aleja Gwiazd Jazzu, znajdująca się przy ul. Strzeleckiej, gdzie wzdłuż chodnika zamontowane zostały na postumentach rzeźby przedstawiające na szkle instrumenty muzyki jazzowej. Tuż przy rzeźbach umieszczone zostały kody QR przekierowujące użytkowników smartphonów do strony www Chodzieskiego Domu Kultury. Została wykonana nowa nawierzchnia jezdni, chodników oraz odprowadzenie wód opadowych, zamontowane nowe energooszczędne oświetlenie ulicy. Zmniejszono powierzchnię jezdni na rzecz zwiększenia obszaru zieleni. Części starego boiska wykorzystano na wybudowanie placu rekreacyjno-sportowego z nową - dla tego typu obiektów w Chodzieży, bezpieczną nawierzchnią. Poszczególne fragmenty placu zajmują: mała siłownia zewnętrzna, plac zabaw dla dzieci z wbudowaną w podłoże trampoliną oraz zewnętrzne instrumenty muzyczne, będące nawiązaniem do koncepcji jazzowej alei. Plac został wyposażony w drewniane siedziska, które wraz z nową roślinnością i rzeźbą tworzą estetyczne i funkcjonalne miejsce do rekreacji i zabawy.

Zwiększyła się zatem powierzchnia do wypoczynku biernego, jak i aktywnego, gdyż duży plac przylegający do tego obszaru umożliwia realizację różnego rodzaju aktywności integrujących lokalną społeczność.

Na obszarze rewitalizacji oddano do użytku park przy ul. Dworcowej, sąsiadujący z Miejską Biblioteką Publiczną, nazwany na rzecz projektu Parkiem „Odpoczywaj z kulturą”. Do parku został przeniesiony istniejący Lamus Tkacki stanowiący ostatni tego typu obiekt w Chodzieży i będący jednocześnie pomnikiem historycznym. W parku na nowo zostały zaprojektowane i wybudowane ciągi piesze, zamontowano oświetlenie energooszczędne, posadowiono nową fontannę oraz umieszczono przeszklony budynek tzw. Bookschron mający w najbliższej przyszłości pełnić rolę biblioteki plenerowej. Park wyposażono w elementy małej architektury - siedziska, ławki, leżaki, kosze na śmieci, stoły do gry w szachy. Wykonano nowe nasadzenia drzew oraz zieleni niskiej. Do szlaku „Chodzieskiej Porcelany” nazwiazują zamontowane wzdłuż ścieżek ceramiczne elementy. Niewątpliwie piękną częścią zagospodarowania parku „Odpoczywaj z kulturą” jest mural namalowany na elewacji Biblioteki Miejskiej i przedstawiający nieistniejący już na ul. Kościuszki kościół ewangelicki. Do parku przylega także nowo wybudowany parking, znajdujący się od strony ulicy Składowej.

Chociaż zakończyły się remonty, nie zakończył się proces rewitalizacji. Projekt „Chodzież Od Nowa…” wchodzi w kolejny etap.

Należy podkreślić, że rewitalizacja to też praca z ludźmi, z lokalną społecznością. Jest to długi proces, zależny od mieszkańców całego miasta, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, placówek edukacyjnych i urzędów. Podstawą rewitalizacji społecznej jest dialog, który pozwoli budować wizerunek, potencjał i charakter miasta, a tym samym wpłynie na jakość życia mieszkańców.

 

 

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}