W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Plan kontroli

baner plan kontroli


PLAN KONTROLI BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
STYCZEŃ 2024

I. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
1. Zakres kontroli:
Gospodarowanie nieczystościami ciekłymi, polegająca na kontroli częstotliwości
opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków,
sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz weryfikacji umów na
odbieranie tychże nieczystości.
Ochrona powietrza, polegająca na weryfikacji i porównaniu danych zawartych w
deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ze stanem faktycznym, m.in.
deklarowanych źródeł ciepła i paliwa (opału).
1) ul. Ignacego Łukasiewicza
2) ul. Notecka
3) ul. Buczkowska
4) ul. Emilii Plater
5) ul. Fabryczna
II. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (działalność gospodarcza)
1. Zakres kontroli:
Gospodarowanie nieczystościami ciekłymi, polegająca na kontroli częstotliwości
opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni
ścieków, sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz weryfikacji
umów na odbieranie tychże nieczystości.
Gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegająca na kontroli prawidłowej
segregacji odpadów oraz kompostowników na odpady biodegradowalne.
2. Obszar działań kontrolnych:
1) ul. Zdrojowa
2) ul. Marcina Kasprzaka
3) ul. Zygmunta Krasińskiego
4) pl. Rynek

PLAN KONTROLI BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
LUTY 2024

I. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
1. Zakres kontroli:
Gospodarowanie nieczystościami ciekłymi, polegająca na kontroli częstotliwości
opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni
ścieków, sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz weryfikacji
umów na odbieranie tychże nieczystości.
Gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegająca na kontroli prawidłowej
segregacji odpadów oraz kompostowników na odpady biodegradowalne.
Ochrona powietrza, polegająca na weryfikacji i porównaniu danych zawartych w
deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ze stanem faktycznym m.in.
deklarowanych źródeł ciepła i paliwa (opału).
2. Obszar działań kontrolnych:
1) ul. Ludwika Waryńskiego
2) ul. Słoneczna
3) ul. Zygmunta Krasińskiego
4) ul. Zielona
II. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (działalność gospodarcza)
1. Zakres kontroli:
1) Gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegająca na kontroli posiadania
umowy na odbiór odpadów komunalnych, zgodności zapisów umowy z lokalnym
regulaminem utrzymania czystości i porządku oraz dowodów uiszczenia opłat za te
usługi.
2. Obszar działań kontrolnych:
1) ul. Prymasa Stefan Wyszyńskiego
2) ul. Władysława Reymonta
3) ul. Józefa Raczkowskiego
4) ul. Notecka
5) ul. Piekary
6) ul. Harcerska

PLAN KONTROLI BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
MARZEC 2024

I. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
1. Zakres kontroli:
Gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegająca na kontroli prawidłowej
segregacji odpadów oraz kompostowników na odpady biodegradowalne.
Gospodarowanie nieczystościami ciekłymi, polegająca na kontroli częstotliwości
opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni
ścieków, sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz weryfikacji
umów na odbieranie tychże nieczystości.
Ochrona powietrza, polegająca na weryfikacji i porównaniu danych zawartych w
deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ze stanem faktycznym m.in.
deklarowanych źródeł ciepła, kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej oraz
jakości stosowanego paliwa.
2. Obszar działań kontrolnych:
1) ul. Adama Asnyka
2) ul. Akacjowa
3) ul. Adama Mickiewicza
4) ul. Aleksandra Fredry
5) ul. gen. Władysława Andersa
II. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (działalność gospodarcza)
1. Zakres kontroli:
Gospodarowanie nieczystościami ciekłymi, polegająca na kontroli częstotliwości
opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni
ścieków, sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz weryfikacji
umów na odbieranie tychże nieczystości.
Gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegająca na kontroli posiadania umowy
na odbiór odpadów komunalnych, zgodności zapisów umowy z lokalnym regulaminem
utrzymania czystości i porządku oraz dowodów uiszczenia opłat za te usługi.
2. Obszar działań kontrolnych:
1) ul. Grudzińskich
2) ul. Piekary
3) pl. Rynek
4) ul. Zwycięstwa

 

{"register":{"columns":[]}}