W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obowiązek meldunkowy

Baner - obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy

Wielokrotnie mówiło się już o zniesieniu obowiązku meldunkowego w Polsce, jednak prawo to nadal obowiązuje i dotyczy zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców.

Między zameldowaniem a zamieszkaniem istnieją istotne różnice, jednakże musza się one z sobą wiązać. Miejsce zamieszkania powinno być tożsame z miejscem zameldowania osoby na pobyt stały lub czasowy najpóźniej w 30 dniu od przebywania w tym miejscu.

Każdy, kto przebywa na terytorium RP, powinien zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego (cudzoziemcy planujący pobyt powyżej 90 dni muszą najpóźniej 30 dnia od przyjazdu do Polski dokonać meldunku).

Obowiązek meldunkowy to nie tylko zameldowanie się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, ale też wymeldowanie się z tych miejsc. O obowiązku meldunkowym mówi się także w kontekście zgłoszenia wyjazdu za granicę i zgłoszenia powrotu z wyjazdu z zagranicy.

Obowiązek meldunkowy dotyczy wszystkich osób mieszkających w Polsce, bez wyjątku. Osoby, które nie mają zdolności do czynności prawnych lub mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinny być zameldowane przez rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych.

Nikt nie może być zameldowany w dwóch miejscach na pobyt stały lub czasowy, ale można równocześnie mieć meldunek stały i czasowy. Obowiązek meldunkowy można spełnić przez Internet, wystarczy mieć profil zaufany, certyfikat kwalifikowany lub e-dowód. Możliwe jest także zameldowanie się we właściwym urzędzie osobiście lub przy pomocy pełnomocnika. Chcąc zameldować się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące, poza dokumentami potwierdzającymi tożsamość konieczne jest przedstawienie umowy cywilnoprawnej, np. umowy najmu nieruchomości, odpisu z księgi wieczystej, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu. Do tego należy dołączyć także formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego. Usługa zameldowania jest bezpłatna.

Więcej informacji na:

https://obywatel.gov.pl/meldunek/obowiazek-meldunkowy?isLogin=0

https://www.gov.pl/web/ia/zameldowanie2


 

{"register":{"columns":[]}}