W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Modernizacja najbardziej zdegradowanych dróg na terenie miasta Chodzieży

Grafika Polski Ład

Nazwa:

Modernizacja najbardziej zdegradowanych dróg na terenie miasta Chodzieży.

 

Opis:

Zadanie obejmuje modernizację dróg o łącznej długości 3.780,00m na terenie miasta Chodzieży. Drogi stanowią dojazd do terenów pod działalność produkcyjną, usługową, rekreacyjną i mieszkaniową oraz do terenów do tej pory niewykorzystywanych.

Modernizacji poddane zostaną ciągi jezdne i piesze o szerokości od 4,5m do 10m. Nowe nawierzchnie wykonane zostaną z betonu asfaltowego.

 

Zakres prac obejmuje realizację robót drogowych w następujących lokalizacjach:

  • ul. Adama Asnyka,

  • ul. Janusza Kusocińskiego,

  • ul. Leśna,

  • ul. Ignacego Łukasiewicza,

  • ul. Miodowa,

  • ul. Notecka,

  • ul. Pogodna,

  • ul. Wiejska

  • ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja najbardziej zdegradowanych dróg na terenie miasta Chodzieży”, dofinansowanego z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Obszar priorytetowy inwestycji: priorytet 1: budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej – kwota dofinansowania wg Wstępnej Promesy nr 01/2021/8011/PolskiŁad: 4 656 032,03 PLN. Program realizowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa przepisach ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

PROMESA:

W dniu 25.07.2022r. Gmina Miejska w Chodzieży otrzymała PROMESĘ DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

 

Gmina Miejska w Chodzieży została zakwalifikowani przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej w kwocie 4.656.032,03 PLN z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Modernizacja najbardziej zdegradowanych dróg na terenie miasta Chodzieży.

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}