W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Konkurs plastyczny "Wszyscy jesteśmy tacy sami"

Plakat - konkurs "Wszyscy jesteśmy tacy sami"

Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym organizowanym z okazji  Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. Konkurs skierowany jest do uczniów chodzieskich szkół podstawowych, a jego celem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy osób niepełnosprawnych.


Regulamin konkursu plastycznego pt. „Wszyscy jesteśmy tacy sami. Razem tworzymy nasz świat lepszym”.


I . ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1.Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy osób z niepełnosprawnością, kształtowanie pełnych tolerancji, szacunku, równości, integracji postaw i zachowań wobec niepełnosprawności oraz burzenie barier i wzmacnianie pozytywnych więzi społecznych.
2.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Chodzieży.
3.Konkurs organizowany jest przez Miejskiego Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych w Chodzieży i odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta Chodzieży.


II. TEMATYKA, FORMAT PRAC

1. Tematem prac jest przedstawienie świata współczesnego w świetle takich wartości jak miłość, tolerancja, przyjaźń, szacunek, integracja, kształtowanie wzajemnych relacji bez barier społecznych. Umiejętność wyrażania empatii, wrażliwości, kreowanie prawidłowych postaw wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

2. Prace plastyczne powinny być wykonane w formie plakatu w rozmiarze A3 (297 x 420 mm), dowolną techniką malarską lub rysunkową (olej, akryl, plakatówka, akwarela, pastele, kredki, pisaki lub techniki łączone,).


III. PRZEBIEG KONKURSU I TERMINY

1. Dyrektorzy szkół zainteresowanych udziałem w konkursie informują uczniów o jego Regulaminie. Informacje o konkursie znajdują się także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

2. Uczniowie wykonują prace indywidualnie, mogą korzystać z opieki artystycznej nauczycieli.

3. Każda szkoła może wytypować do konkursu dowolną liczbę prac.

4. W terminie do 25 listopada 2022 r. prace należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2.

5. Każdą pracę należy odpowiednio podpisać (nazwa szkoły, klasa, imię i nazwiska autora).

6. Prace oceni Komisja Konkursowa, która przeprowadzi formalną kwalifikację prac (zgodność z regulaminem), a następnie dokona ich oceny uwzględniając walory plastyczne i sposób przedstawienia tematu.


7. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: uczniów szkół podstawowych: klasy I-IV i klasy V-VIII.

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 30 listopada 2022 r. – lista zwycięzców przekazana zostanie przez organizatora konkursu do sekretariatu szkoły.


IV. NAGRODY

1. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach wiekowych, tj. klas I-IV oraz klas V-VIII otrzymają dyplomy oraz upominki (łącznie nagrodzonych zostanie 6 osób).
2. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami w dniu 2 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w Chodzieskim Domu Kultury w Chodzieży.


V. ZMIANY W REGULAMINIE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.


 


 


 


 


 


 


 

 

{"register":{"columns":[]}}