W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Grudniowa zabawa z nagrodami – Chodzieski Kalendarz Adwentowy

Baner - Chodzieski Kalendarz Adwentowy

Już pierwszego grudnia br. startuje Chodzieski Kalendarz Adwentowy, czyli zabawa z nagrodami na przedświąteczny czas. Organizatorem akcji jest Urząd Miejski w Chodzieży we współpracy z partnerami – chodzieskimi instytucjami, organizacjami i firmami.

Akcja odbywać się będzie na Facebooku, na profilach partnerów oraz na profilu FB burmistrza Chodzieży Jacka Gursza.

Na czym polega zabawa?

Udział w zabawie bierzemy poprzez obserwację poszczególnych kont/profili na FB. Codziennie ok. godz. 9.00 będzie losowane zadanie oraz nagroda, czas na rozwiązanie zadania będziemy mieć do końca danego dnia, do godz 21:00, o tym, kto jest zwycięzcą dowiemy się z ogłoszenia partnera, będzie to następowało wieczorem tego samego dnia lub kolejnego dnia rano.

Uwaga! Odpowiedzi, czy też relacje z wykonywanych zadań zamieszczać będziemy w komentarzach pod postem z otwierania kalendarza na profilu FB partnera danego dnia i na profilu FB burmistrza Jacka Gursza.

- Obserwujcie uważanie u kogo danego dnia będą znajdować się zadania! Będzie je udostępniał burmistrz Jacek Gursz, a w postach będą zawarte małe podpowiedzi. Zapraszamy już teraz do polubienia profili partnerów akcji i byciu na bieżąco! Bawmy się świątecznie – dodają organizatorzy akcji.

Warto bawić się przez cały grudzień, dla najbardziej aktywnego uczestnika akcji przewidziana jest nagroda specjalna, finał zabawy nastąpi w Wigilię Bożego Narodzenia.

Lista partnerów współtworzących Chodzieski Kalendarz Adwentowy.

1. Patrząc z dołu fotografia

2. Księgarnia Benefis

3. Lab-mobile

4. UNICO jewellery

5. Pensjonat Szelesiówka

6. Sala Zabaw Akuku Chodzież

7. Bar Tlenowy Spina&Szyna - Gabinet hiperbaryczny

8. Zosinkowo - Rękodzieło Artystyczne

9. Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej

10. BASA dekoracje

11. Oliwką u Oliwii SPA w Centrum

12. Karolina Makeup Studio

13. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży

14. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Chodzieży

15. Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka

16. Shanti studio jogi

17. Powiat Chodzieski - Starostwo Powiatowe w Chodzieży

18. Elite Dance Complex

19. Fitness Extreme Chodzież

20. Chodzieska Pracownia Ceramiki MISO_

21. DREWUTNIA

22. Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży

23. Profesor Zabawka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGULAMIN CHODZIESKIEGO KALENDARZA ADWENTOWEGO 2022

I ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1. Organizatorem akcji internetowej pn. Chodzieski Kalendarz Adwentowy 2022 jest Urząd
Miejski w Chodzieży (Rewitalizacja Chodzież Od Nowa) zwany dalej: Organizatorem.
2. Partnerami akcji są zgłoszone do akcji firmy i organizacje z Chodzieży i powiatu chodzieskiego
zwane dalej: Partnerem.
3. Akcja skierowana jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców z Chodzieży oraz powiatu
chodzieskiego, zwanych dalej: Uczestnikami.
4. Akcja odbywać się będzie w dniach od 1 do 24 grudnia 2022 r.
5. Celem akcji Chodzieski Kalendarz Adwentowy jest promocja firm i organizacji działających w
Chodzieży lub jej najbliższej okolicy oraz stworzenie przyjemnego świątecznego nastroju i
dobra zabawa dla wszystkich mieszkańców Chodzieży i powiatu chodzieskiego.
II PARTNERZY AKCJI
1. Partnerami akcji są 23 zgłoszone firmy i organizacje z Chodzieży i najbliższej okolicy.
2. Aby wziąć udział w akcji, jako Partner należy posiadać profil swojej firmy lub organizacji na
Facebooku.
3. Partnerzy wnoszą swój wkład w akcję poprzez wymyślenie zadania do kalendarza
adwentowego oraz ufundowanie nagrody za najbardziej kreatywne wykonanie zadania.
III NAGRODA
1. Nagrodę w akcji funduje Partner.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wybór nagrody przez Partnera i za roszczenia
Zwycięzcy w stosunku do Partnera.
3. Nagrodą może być voucher na usługi Partnera lub przedmiot materialny związany z
działalnością Partnera lub inna materialna nagroda, którą Partner uzna za odpowiednią.
IV UCZESTNICY AKCJI
1. Uczestnikami akcji mogą być mieszkańcy Chodzieży lub powiatu chodzieskiego.
2. Liczba Uczestników akcji jest nieograniczona.
3. Aby wziąć udział w akcji Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat posiadać własne autentyczne
(nie fikcyjne) konto na Facebooku.
4. Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w akcji na podstawie oświadczenia rodzica lub
opiekuna prawnego.
5. Aby wziąć udział w akcji Uczestnik musi polubić/zaobserwować profil Partnera na facebooku
oraz wykonać zadanie w określonym czasie – np. zadanie zadane 1 grudnia Uczestnicy
realizują maksymalnie do godziny 21.00 tego samego dnia.
V PRZEBIEG AKCJI
1. Chodzieski Kalendarz Adwentowy 2022 ma formę przestrzenną i znajduje się w budynku
Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2.
2. Partner nagrywa filmik z otwierania kalendarza adwentowego.
3. W filmiku z otwierania kalendarza reprezentant firmy lub organizacji przedstawia krótko kogo
reprezentuje, a następnie otwiera okienko kalendarza, czytając zadanie i informuje o
nagrodzie za jego najbardziej kreatywne rozwiązanie.

 

4. W czasie trwania akcji codziennie rano o godz. 9.00 będą upubliczniane filmy z otwierania
kalendarza adwentowego na profilu facebookowym Partnera oraz Burmistrza Miasta Jacka
Gursza.
5. Uczestnik, który zgłasza się do akcji musi polubić/zaobserwować profil Partnera oraz wykonać
zadanie danego dnia.
6. Uczestnik sam wybiera, w którym dniu akcji chce zgłosić swoje uczestnictwo. W akcji można
wziąć udział i grać o nagrodę jednego dnia lub każdego dnia trwania akcji.
7. Wykonanie zadania musi zostać udokumentowane w postaci filmu, zdjęcia bądź zapisu
tekstowego, w zależności od tego czego będzie dotyczyło zadanie. Dokumentację z
wykonania zadania należy umieścić w komentarzu pod filmem z otwierania kalendarza
adwentowego – na profilu facebookowym Partnera akcji lub Burmistrza Miasta Jacka Gursza
– do godziny 21.00 danego dnia, w którym upubliczniono zadanie.
8. Nadesłane prace nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób
trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści
powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym
również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską,
naruszających prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami
wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych.
9. Wyłonienie Zwycięzcy będzie odbywało się maksymalnie następnego dnia po upublicznieniu
zadania.
10. Ostatniego dnia akcji, czyli 24 grudnia Organizator wybierze Uczestnika/Uczestników, który
otrzyma nagrodę specjalną.
11. Odbiór nagrody będzie ustalany indywidualnie pomiędzy Partnerem a Zwycięzcą.
12. Organizator akcji w żaden sposób nie zarabia na niej oraz nie czerpie z niej żadnych innych
profitów.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ustalenia między Partnerem a Zwycięzcą.
14. Uczestnictwo w akcji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu
oraz klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w trakcie trwania
akcji internetowej pn. Chodzieski Kalendarz Adwentowy, która stanowi załącznik do
regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem wiążące
postanowienia Organizatora.

 

 

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}