W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dodatek osłonowy - nowe świadczenie

Logo - dodatek osłonowy

Jest to nowe świadczenie, które ma zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed ubóstwem energetycznym.

Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie ma być odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw.

Dodatek osłonowy zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.

 

 

UPRAWNIENIA DO DODATKU OSŁONOWEGO

 

Przyznanie dodatku osłonowego uzależnione jest od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego:

  • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,

  • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

 

WYSOKOŚĆ I OKRES WYPŁATY DODATKU OSŁONOWEGO

 

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

  • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*

  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*

  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*

  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

 

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Wypłacany będzie w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 31 marca 2022 roku oraz do dnia 2 grudnia 2022 roku. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego zostanie złożony później niż 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo.

 

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU O DODATEK OSŁONOWY

 

Wnioski o dodatek osłonowy można pobierać od dnia 05.01.2022 r.

Wnioski przyjmowane będą w terminie

od dnia 10.01.2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Zygmunta Krasińskiego 14, 64-800 Chodzież.

 

Wymagane dokumenty można dostarczyć również za pośrednictwem poczty.

Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez internet, np. za pomocą platformy ePUAP.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

 

{"register":{"columns":[]}}