W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

DODATEK MIESZKANIOWY – pomoc pieniężna Gminy Miejskiej w Chodzieży

Logo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

Dodatek mieszkaniowy to forma pieniężnego świadczenia wypłacanego za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków Gminy Miejskiej w Chodzieży. Jest dofinansowaniem wydatków mieszkaniowych ponoszonych przez mieszkańców miasta w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Jego uzyskanie zależy od spełniania ściśle określonych przepisów. Jednym z nich jest metraż. Wniosek o dodatek mieszkaniowy wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego, według wzorów uchwalonych przez Radę Miejską w Chodzieży, oraz dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych wydatków związanych z zajmowaniem mieszkania lub domu można składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży, ul. Zygmunta Krasińskiego 14. Ponadto pod numerem telefonu 67 28 25 824 pracownik merytoryczny udzieli wszelkich informacji.

Ważne: dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, nie przekroczył w gospodarstwie: jednoosobowym – 40% (tj. 2 066,99 zł), wieloosobowym – 30% (tj. 1 550,24 zł) tj. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, które w 2020 r. wyniosło 5 167,47 zł.

W sytuacji, gdy dochód jest nieco wyższy nadal istnieje możliwość otrzymania dodatku mieszkaniowego, ale tylko wówczas, gdy kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego. W takim przypadku należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Przyznany dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcy budynku lub osobie uprawnionej do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w: domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, szkole, w tym w szkole wojskowej – jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Raport, sporządzony przez pracownika merytorycznego wskazuje, iż z tej formy wsparcia w roku 2020 skorzystały 242 gospodarstwa domowe na łączną kwotę 562 239,79 zł, w roku bieżącym do 31 sierpnia z dodatku mieszkaniowego skorzystały 203 rodziny na kwotę 345 047,66 zł.

Dyrektor

i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

{"register":{"columns":[]}}