W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Czym jest dla Ciebie niepodległość? - konkurs plastyczny dla uczniów chodzieskich szkół podstawowych

Plakat z zaproszeniem do udziału w konkursie "Czym jest niepodległość" , organizatorem jest Urząd Miejski w Chodzieży

 

 

Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz zaprasza do udziału w konkursie plastycznym organizowanym z okazji Święta Niepodległości.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów chodzieskich szkół podstawowych i trwa do 8 listopada. Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej (technika dowolna) pt. "Czym jest dla Ciebie niepodległość?". Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody.

 

Regulamin konkursu

na plakat „Czym jest dla Ciebie niepodległość?”

 

I . ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Chodzieży.

3. Konkurs organizowany jest przez Gminę Miejską w Chodzieży i odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta Chodzieży.

 

II. TEMATYKA, FORMAT PRAC

1. Tematem prac jest ujęta w ramy plastyczne idea i samodzielna interpretacja dotycząca rozumienia niepodległości, jej przejawów, postaw, itp.

2. Prace muszą być wykonywane w formie plakatu. Dopuszczalne są wszystkie techniki plastyczne z fotografią włącznie. Format powinien obejmować rozmiar A3 (297 x 420 ).

 

III. PRZEBIEG KONKURSU I TERMINY

1. Dyrektorzy szkół zainteresowanych udziałem w konkursie informują uczniów o jego Regulaminie.

2. Uczniowie wykonują prace samodzielnie, indywidualnie, w jednoosobowych zespołach. Mogą korzystać z opieki artystycznej nauczycieli.

3. Każda szkoła może wytypować do konkursu dowolną liczbę prac.

4. W terminie do 8 listopada 2021 r. prace należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.

5. Każdą pracę należy podpisać (nazwa szkoły, klasa, imię i nazwiska autora).

6. Prace oceni Komisja Konkursowa, która przeprowadzi formalną kwalifikację prac (zgodność z regulaminem), a następnie dokona ich oceny uwzględniając walory plastyczne i sposób przedstawienia tematu.

7. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: uczniów szkół podstawowych: klasy I-III i klasy IV-VIII.

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 9 listopada 2021 r.

9. Uroczyste podsumowanie konkursu i spotkanie ze zwycięzcami odbędzie się 11 listopada 2021 r. w parku przy Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

 

IV. NAGRODY

1.Zwycięzcy w obu kategoriach wiekowych uzyskują tytuł laureata i otrzymują atrakcyjne nagrody.

 

V. ZMIANY W REGULAMINIE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}