W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

„Cyfrowa Gmina”

Zdjęcie tablicy informacyjnej w UM z plakatem o informującym o projekcie Cyfrowa Gmina

Gmina Miejska w Chodzieży realizuje projektCyfrowa Gmina”

 

Projekt grantowy o nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
 

Gmina Miejska w Chodzieży otrzymała dofinansowanie w wysokości 546 870,00 zł na cyfryzację Urzędu Miejskiego.

W ramach projektu przewidziana jest modernizacja wewnętrznej sieci LAN, zakup serwerów oraz wspierana będzie poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych (sprzętu i oprogramowania) niezbędnych do świadczenia elektronicznych usług publicznych przez Urząd Miejski w Chodzieży.

Wdrażane będą przedsięwzięcia rozwijające potencjał jednostki w zakresie realizacji usług publicznych na drodze elektronicznej. Planowane inwestycje przyczynią się do rozwiązania bieżących problemów z dostępnością usług publicznych i skrócą czas ich realizacji w warunkach kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. W ramach grantu przewiduje się również realizację zadań mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa.


 

{"register":{"columns":[]}}