W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zmodernizowane ujęcie wody w Polanach w ramach PROW 2014 - 2020

W dniu 15 maja 2024 r. odbył się odbiór przebudowy ujęcia wody w Polanach w ramach realizacji 1 części zadnia pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wierzbica poprzez przebudowę: ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00194-65150-UM07100526/22 z dnia 15 września 2022 r. zawartą pomiędzy Gminą Wierzbica a Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Zmodernizowane ujęcie wody w Polanach w ramach PROW 2014 - 2020

W ramach przebudowy ujęcia wody w Polanach zostały wykonane niżej wymienione prace m.in.:

  • Termomodernizacja budynków,
  • Instalacja fotowoltaiczna,
  • Powietrzna pompa ciepła,
  • Remont pomieszczeń wraz z instalacją elektryczną, sanitarną
  • Renowację zbiorników
  • Modernizacja studni głębinowych
  • Modernizacja armatury wodociągowej wraz z szafami sterowniczymi
  • Instalacja agregatu prądotwórczego

Wykonane prace na ujęciu wody w Polanach, które zaopatruje w wodę Mieszkańców Gminy Wierzbica w miejscowościach Polany, Polany Kolonia, Pomorzany, Pomorzany Kolonia, Suliszka, Podgórki, Wierzbica Kolonia i Wierzbica ul. Partyzantów zapewnią ciągłe zapotrzebowanie na wodę nawet w przypadku awarii zasilania w energię elektryczną.

Przebudowę ujęcia wody w Polanach wykonała firma PUPH Benerat i Syn s.c. Benerat Maciej, Benerat Wojciech, ul. Żytnia 4, 26-600 Radom, NIP: 7960014370 za kwotę 2 706 000,00 zł brutto.

Gmina Wierzbica na realizację całego zadnia pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wierzbica poprzez przebudowę: ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią” uzyskała dofinansowanie w wysokości 5 000 000 zł.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej

Zdjęcia (10)

{"register":{"columns":[]}}